Medverkan i radio, tv

Av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund antagen
REKOMMENDATION angående ersättning för medverkan i radio- och tv-sändning.


Som läromedelsförfattare är du såväl författare som expert inom det område du skriver. Det innebär att läromedelsförfattare då och då kontaktas av medier såsom radio och tv för att medverka som sakkunnnig eller i debattpaneler kring ett ämne vilket man skriver inom.

När du som läromedelsförfattare kontaktas för att medverka i radio- eller tv-program finns det ofta anledning att ersätta dig för din inställelse och din medverkan. När du medverkar i egenskap av tjänsteman i privat eller offentlig tjänst, eller som representant för politiskt parti, facklig eller ideell förening anses informationen inte ha samband med ditt författarskap. Medverkan under dessa förhållanden faller således utanför denna rekommendation.

SLFF rekommenderar medlemmarna att följa de avtal som reglerar ersättning och innehåller tariffer för ersättningsberäkning. För medverkan i radio för Sveriges Radio föreligger idag avtal mellan SRAO (arbetsgivar- och branschorganisation för Sveriges Television, Sveriges Radio och Utbildningsradion) och Sveriges Författarförbund. Medverkan i television för Sveriges Television och/eller Utbildningsradion regleras i avtal tecknat mellan SRAO och Sveriges Författarförbund.

För information om dessa avtal kontakta förbundet genom radgivning@slff.se.

7 juli 2017