Läroböcker

Välkommen till SLFF!

Huvudorganisation för Sveriges läromedelsförfattare i alla ämnen, för alla målgrupper från förskola till högskola och universitet.

Läromedelspolicy klar för Stockholm stad

Läromedelspolicy klar för Stockholm stad

Nu har Stockholm stad antagit en Läromedelspolicy som SLFF är väldigt positivt till. - Väldigt bra för oss och våra medlemmar, hoppas att denna policy sprider sig även till övriga delar i landet, säger Wiwi Ahlberg, ordförande, och Jenny Lundström, förbundsdirektör, SLFF.
Läromedelspolicy klar för Stockholm stad
180305 Malmö Fördel kvinna_foto Per Solnes

Den tysta utbildningsrevolutionen

Den 5 mars kunde SLFF:s medlemmar lyssna till journalisten Emma Leijnse när hon under en föreläsning i Malmö berättade om den tysta utbildningsrevolution som skett när utbildningsnivån hos kvinnor passerat männens i större delen av västvärlden.
Den tysta utbildningsrevolutionen
Jenny Lundström, Olle Wilöf och Anna Maria Corazza

Upphovsrättsliga författarfrågor i Bryssel

Ett av SLFF:s viktigaste uppdrag är att bevaka läromedelsförfattares intressen. Som ett led i detta träffade SLFF:s förbundsdirektör Jenny Lundström bland andra EU-parlamentarikerna Anna Maria Corazza Bildt och Jytte Guteland, i Bryssel, för att prata om upphovsrättsliga författarfrågor.
Upphovsrättsliga författarfrågor i Bryssel
Vill lagstifta om rätt till läromedel

Vill lagstifta om rätt till läromedel

Den kommunala grundskolans likvärdighet brister kraftigt när det gäller elevers tillgång till läromedel. Ändring behövs, skriver Rickard Vinde, Svenska Läromedel och Jenny Lundström, Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Vill lagstifta om rätt till läromedel
Läromedelsförfattare utvecklade sitt skrivande

Läromedelsförfattare utvecklade sitt skrivande

Under helgen deltog läromedelsförfattare på SLFF:s inspirerande skrivarkurs ”Utveckla dina texter”. Kursen hölls i Göteborg med författaren Pär Sahlin som kursledare.
Läromedelsförfattare utvecklade sitt skrivande
Utställningen En sagolik skola engagerade

Utställningen En sagolik skola engagerade

Den 25 januari träffades SLFF:s medlemmar i Malmö för en exklusiv förhandsvisning av utställningen En sagolik skola – folkskolan 175 år på Malmö museer. En fantastisk utställning!
Utställningen En sagolik skola engagerade
Läromedelsförfattarnas Hus i Visby

Lediga veckor i Visby!

Som medlem i SLFF har du förmånen att vistas i vår skrivarlya i Visby. Efter ordinarie ansökningstid finns det nu restveckor att boka.
Lediga veckor i Visby!
SLFF om bristen på läromedel

SLFF om bristen på läromedel

En skola utan varken läromedel eller behöriga lärare är en skola i fritt fall, menar SLFF:s ordförande Wiwi Ahlberg, när hon uttalade sig i Rapport den 14 januari. Och hon får medhåll av utbildningsministern Gustav Fridolin.
SLFF om bristen på läromedel
Text

SLFF svarar på remiss om tillgång till skyddat material

Personer med syn- och läsnedsättning ska ges samma möjligheter att ta del av upphovsrättsligt skyddade verk som andra. Men krav på inskränkningar eller undantag kan aldrig och får inte inverka negativt på upphovspersonernas rättigheter, skriver SLFF i sitt remissyttrande.
SLFF svarar på remiss om tillgång till skyddat material
Träff om utgivning och författarskap

Träff om utgivning och författarskap

28 november träffades ett tjugotal medlemmar i Stockholm för att samtala om läromedelsförfattarens arbete.
Träff om utgivning och författarskap
Historia med modern teknik

Historia med modern teknik

Den 22 november kunde ett 25-tal SLFF-medlemmar i skåneregionen lyssna till Marcus Karlsson, årets historielärare, som berättade om hur han använder modern teknik för att förmedla äldre historia.
Historia med modern teknik
Tyst kunskap i Göteborg

Tyst kunskap i Göteborg

Den 9 november föreläste Anette Jahnke för SLFF:s medlemmar, i Göteborg, om den tysta kunskap som uppstår i vår verksamhet och som ligger till grund för den kunskap vi uttrycker.
Tyst kunskap i Göteborg