Rekommendationer - ersättningar, avtal

För att ge vägledning i vissa frågor och i syfte att klargöra förbundets ståndpunkt har SLFF antagit nedan angivna rekommendationer och principdeklarationer, som du hittar i vänstermenyn.

  • Rekommendation angående ersättning för medverkan i radio- och tv-sändning
  • Rekommendation angående engångsersättning
  • Rekommendation angående hävning av förlagsavtal
  • Rekommendation angående ersättning vid uppdrag, medverkan vid studiedagar och liknande
  • Rekommendation angående förhandsavtal/etappöverenskommelse mellan förlag och författare
  • Rekommendation angående betalning för extramaterial på webben som kompletterar ett tryckt läromedel

På senare tid har det framkommit att några förlag kräver författare på ränta för redan intjänad royalty som utbetalats tidigare. Vi har även ett exempel på att några förlag kombinerar förskott med oskäliga royaltyvillkor. SLFF:s förhandlingsdelegation har med anledning av detta utformat två principdeklarationer som deklarerar SLFF:s inställning. Avsikten är att förmedla SLFF:s syn på detta till såväl förlag som medlemmar.

  • Principdeklaration angående utbetalda förskott till författare
  • Principdeklaration angående tidigare utbetald royaltyersättning 
7 juli 2017