Avtal och mallar

Oavsett vad du skriver och var du vill bli publicerad är det viktigt att i samarbetet med andra ha klarhet i vad som ska gälla mellan er. I det avseendet är avtal ovärderligt. På våra medlemssidor finner du olika former av avtalsmallar för olika publicerings- och utgivningsformer; olika publiceringar kräver olika villkor. Som medlem kan du även få avtal skräddarsydda av SLFF. 

SLFF:s avtalsmall

Avtal mellan författare och förlag gällande digitalt tillgängliggörande, 160825 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Avtalsmall för webbpublicering 160825 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Avtal för utgivning av tryckta läromedel 160825 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Låt SLFF granska ditt avtal

Juridikens terminologi och avtalskonstruktioner är sällan lättbegripliga, inte ens för vana läromedelsförfattare. Som medlem i SLFF vill vi att du översänder avtalet till SLFF så tar vi kontakt med dig och ger dig råd om eventuella ofördelaktiga villkor och förslag till förändringar. Vi är glada att många författare skickar sina avtal till oss. Det gagnar dig som enskild författare men också författarna som kollektiv eftersom vi på förbundet får en bättre insyn i de förhållanden som råder och kan på så sätt bättre arbeta för att förlagen uppställer bättre villkor. När du själv vill göra förändringar i ditt avtal ska du stryka det villkor du inte godtar och sedan signera i marginalen.

Det går bra att e-posta ditt avtal till radgivning@slff.se eller att skicka in en kopia på avtalet till nedanstående adress. 

7 juli 2017