SLFF:s författarstipendium

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund utlyser genom sitt servicebolag Läromedelsförfattarna i Sverige AB varje år författarstipendium för läromedel offentliggjorda och kopierade i Sverige, Norge respektive Finland.

  • Besked om stipendium för år 2017 ges kring årsskiftet 2017-2018. Erhållet stipendium utbetalas under mars månad 2018 och räknas som punktstipendium år 2018.
  • Författarstipendium kan till en och samma läromedelsförfattare utdelas högst vart tredje år. Är du osäker på när du senast fick stipendium kontakta SLFF:s kansli, adm@slff.se eller tfn. 08-440 84 80 (säkrast mellan 9.00-15.00) för besked.
  • Utlysning sker varje år under september månad. Ansökningstiden för 2017 har passerat.
  • Ansök genom E-ansökan nedan.

Vem kan ansöka?
Bedömning
Belopp
Utbetalning
Frågor

E-ansökan

Du e-ansöker om SLFF:s författarstipendium här på SLFF:s webbplats, i flera steg: Först registrerar du dig som användare och fyller i uppgifter om dina verk. Därefter ansöker du.

Klicka på länken nedan för att komma till ansökan:
E-ansökan för författarstipendium (sidan öppnas i nytt fönster). 

Steg 1. Registrera dig

Det första steget handlar om att registrera sig som användare i SLFF:s databas och få ett användarkonto. Det gör du här genom att klicka på länken nedan: (Du som redan har registerat dig, gå till steg 2.)

Du kommer då till en registreringssida. Där skriver du in ditt personnummer (12 siffror) och väljer själv ett lösenord. Du ska dessutom fylla i person- och adressuppgifter.

Därefter ska du invänta ett svar från SLFF som skickas per e-post. Förhoppningsvis står det i e-brevet, att din registrering har blivit godkänd och att du nu har fått ett användarkonto. Du kan nu skriva in dina verk i databasen.

Steg 2. Logga in

Klicka på länken nedan för att komma till ansökan:
E-ansökan för författarstipendium (sidan öppnas i nytt fönster). 

Nästa steg är att logga in i systemet med hjälp av ditt 12-siffriga personnummer samt ditt valda lösenord. När du har kommit in i systemet finns det en länkmeny, till vänster, som leder till följande sidor:

- Mina uppgifter (Här kan du vid behov ändra dina personuppgifter.)
- Mina verk
- Ansök om stipendium
- Tidigare ansökningar
- Ansök om medlemskap (Sidan är endast synlig för icke medlemmar.)

Steg 3. Skriva in dina verk

Nästa steg är att skriva in dina verk i databasen. Det gör du via sidan Mina verk. Där finns ett digitalt formulär. Du fyller i ett formulär för varje verk. De inskrivna verken visas sedan i en sammanställning. Du kan hela tiden skriva in nya verk samt ändra uppgifter om redan inskrivna verk (t.ex. år för nytryckning). De inskrivna verken sparas i databasen och kan sedan användas vid kommande stipendieansökningstillfällen.

Steg 4. Ansöka om författarstipendium: 1 september - 11 oktober

Gå in på sidan Ansök om stipendium. Där måste du först acceptera vissa villkor genom att kryssa i rutan för detta. Klicka därefter på ikonen ”Ansök”, för att ansöka. Därmed har du ansökt om författarstipendium för år 2017.

Du ser samtidigt på sidans nedre del en sammanställning av de verk, som ingår i ansökan.

Den 11 oktober låses din sammanställning av inskrivna verk och öppnas igen den 1 januari 2018. Om du har sökt fel år, får du i stället ett felmeddelande på skärmen. (Stipendium kan endast sökas vart tredje år om du tidigare tilldelats stipendium.)

På sidan Tidigare ansökningar kan du se en sammanställning över dina senaste stipendieansökningar. Du kan även se när du senast sökte och fick författarstipendium, vilket i sin tur ger information om när det åter är möjligt att söka stipendium.

Vem kan ansöka?

Varje år inkasserar SLFF upphovsrättsersättning i enlighet med avtalslicensen i upphovsrättslagen för att läromedelsförfattarnas verk kopieras i skolor och högskolor.

Ungefär 80 procent av beloppet kommer från kopieringen i skolorna och drygt 20 procent från högskoleområdet. SLFF:s stipendienämnd har att fördela dessa medel i form av stipendier till stipendieberättigade läromedelsförfattare, såväl till medlemmar som till icke medlemmar.

Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i SVERIGE
Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Sverige. Läromedlet ska ha offentliggjorts i Sverige 2017 eller tidigare. Verket ska vara avsett för undervisning i skolor, högskolor och/eller andra utbildningsanordnare med vilka vi genom Bonus Copyright Access har kopieringsavtal, t.ex. grundskolor, gymnasier, högskolor, folkhögskolor och vissa friskolor.

Författarstipendium för offentliggjorda läromedel kopierade i NORGE respektive FINLAND
Berättigad att söka är den som ensam eller tillsammans med någon annan författat minst ett läromedel som kan antas ha blivit kopierat i Norge respektive Finland. Läromedlet ska ha offentliggjorts i Sverige eller Norge respektive Finland  2017 eller tidigare. Verket ska vara avsett för undervisning i skolor, högskolor och/eller andra utbildningsanordnare med vilka norska Kopinor respektive finska Kopiosto har kopieringsavtal. Verket kan vara utgivet genom licensavtal eller motsvarande i Norge eller Finland. Du som inte har utgivning på norskt eller finskt förlag, måste kunna styrka att ditt läromedel används i Norge respektive Finland

Författarteam

Det är en positiv rättighet att ha möjlighet att söka författarstipendium. Påminn alla i författarteamet att söka, och gärna samma år.

Rättsinnehavare

Vi vill påminna om att även rättsinnehavare, d.v.s. efterlevande till avliden läromedelsförfattare, har rätt att söka stipendium.

Allmänlitteratur

Ersättningar för kopiering ur allmänlitteratur (skön-, fack-, barn- och ungdomslitteratur) hanteras inte av SLFF utan av Författarnas Fotokopieringsfond, som också delar ut stipendier. Dessa stipendier sökes hos Sveriges Författarförbund, tfn 08-545 132 00, www.forfattarforbundet.se.

Bedömning

Observera! SLFF:s Stipendienämnd tar vid sin bedömning endast hänsyn till de uppgifter som du uppgivit i din ansökan. Det är därför viktigt att denna är fullständigt ifylld med aktuella uppgifter. Felaktigt ifylld ansökan behandlas ej.

Belopp

Stipendienämnden beslutar om beloppets storlek. Stipendiets storlek är beroende av bland annat författarskapets art och omfattning. Lägsta och högsta stipendiebelopp bestäms dels av tillgängliga medel, dels av antalet ansökningar.

Utbetalning

SLFF:s författarstipendium är ett punktstipendium och är därmed inte skattepliktig inkomst hos mottagaren. Besked om stipendium erhålles kring årsskiftet 2017-2018. Erhållet stipendium utbetalas under mars månad 2018 och räknas som punktstipendium år 2018.

Den som inte är medlem i SLFF och som tilldelas ett författarstipendium betalar en administrationsavgift på 600 kronor. Detta belopp kommer att dras från tilldelat stipendium vid utbetalningen.

Frågor

Vid frågor om stipendium eller ansökningsförfarandet vänd dig till: SLFF:s förbundssekreterare Christina Laurin, christina.laurin@slff.se, 08-440 84 80 eller till stipendienämndens ordförande Leif Jarlén, jarlen.leif@gmail.com

5 december 2017