Varför ska jag lära mig det här?

Den 29 mars fick SLFF:s medlemmar i Göteborgsregionen lyssna till Jan Blomgren när han föreläste om vad som främjar och hämmar elevers motivation i en digitaliserad miljö.

170329-Göteborg_Varför-ska-jag-lära-mig-det-här_foto-Frida-Engman

 

 

 

 

 

 

 

 

En av de vanligaste frågorna i klassrummet som lärare får från elever är ”Varför ska jag lära mig det här?”. Frågan har ännu större aktualitet med den utmaning skolan ställs inför i och med digitaliseringen av lärmiljön. Vilka faktorer har enligt elevernas perspektiv betydelse för med vilken motivation de tar sig an de situationer och uppdrag som de möter under sin grundskoleutbildning?

Jan Blomgren doktorerade i november 2016 med sin avhandling Den svårfångade motivationen: elever i en digitaliserad lärmiljö vid Göteborgs universitet, utbildningsvetenskapliga fakulteten, institutionen för pedagogik och specialpedagogik. Avhandlingen handlar om elevers lärprocesser, motivation och målsättning med sitt lärande i en miljö med god tillgång till digitala resurser. Jan har lång erfarenhet som lärare och arbetar idag som utvecklingsledare inom Frida Didaktikcentrum AB:s verksamhet.

30 mars 2017