Tema digitalisering på nordiskt författarmöte

Den 30-31 maj träffades författar- och översättarorganisationer från Norden för att byta erfarenheter och samlas kring gemensamma frågor, under ett möte i Stockholm.

Vartannat år träffas författar- och översättarorganisationer från Norden för att byta erfarenheter och samlas kring gemensamma frågor. I år var Sverige värd för det Nordiska författar- och översättarrådsmötet och SLFF arrangerar mötet tillsammans med Författarförbundet.

Temat för mötet var digitaliseringen med programpunkter som "Bokens digitala liv", "Upphovsrätten till undervisningsmaterialet – om utbildningens digitalisering" och "Panelsamtal: Digitaliseringens betydelse". Mötet ägde rum på Sigtunastiftelsen i Sigtuna, norr om Stockholm.

NFOR Sigtuna Lundström och Slatta 170531_foto Frida Engman

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Jenny Lundström, förbundsdirektör/jurist i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund och Tore Slaatta, generalsekretær i Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening föredrog den 31 maj om "Upphovsrätten till undervisningsmaterialet och om utbildningens digitalisering".

"Lärarundantaget" och "tumregeln" är upphovsrättsliga uttryck som används i undervisningssammanhang. Det är viktigt för författaren att ha kunskap om de positiva konsekvenser som dessa för med sig för författarskapet. ”Lärarundantaget” ger upphovsrättsligt stöd för författaren. Det är läraren, inte lärosätet som har upphovsrätten till utbildningsmaterialet. ”Tumregeln” är en begränsad nyttjanderätt för arbetsgivaren. Verk som har kommit till i anställningen får användas i arbetsgivarens normala verksamhet, men upphovsrätten stannar alltid kvar hos författaren.

Tore Slaatta föredrog även om förslaget till ny åndsverklov (upphovsrättslag) i Norge och vilka effekter dessa förslag får författare och upphovspersoner. Tore Slatta uttryckte tydligt att: - Vi har fortsatt mye å kjempe for! Jag ser en dreining i retning av å gjore opphavsretten til et verktøy for kretiv næring, heller enn en å være beskytttelse av opphavers enneretter! På det nordiska författar – och översättarrådsmötet beslöts därför att en gemensam nordisk skrivelse ska skickas till det norska kulturdepartementet för att stödja de norska upphovspersonsorganisationerna.

NFÖR-Paneldebatt-Bokens-digitalisering_foto-Frida-Engman_170530_w

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild: Under programpunkten och paneldebatten "Bokens digitalisering" modererade Per Strömbäck samtalet mellan Helena Gustafsson på Storytel, Pamela Schultz Nybacka vid Södertörns Högskola, Alexandra Borg vid Uppsala universitet och Gunnar Ardelius från Sveriges Författarförbund.

31 maj 2017