Med anledning av attentatet i fredags

Våra tankar går till de som är direkt drabbade av det inträffadeSLFF har sitt kontor på Drottninggatan och deltog i den nationella tysta minut som ägde rum idag. 

Minnesstund Drottninggatan Foto Anita Hyttinen

 

 

 

 

 

 

 

 10 april 2017