Läromedelspolicy klar för Stockholm stad

Nu har Stockholm stad antagit en Läromedelspolicy som SLFF är väldigt positivt till. 

- Väldigt bra för oss och våra medlemmar, hoppas att denna policy sprider sig även till övriga delar i landet, säger Wiwi Ahlberg, ordförande, och Jenny Lundström, förbundsdirektör, SLFF.

Läromedelspolicyns mål och syfte är att: Alla elever i Stockholms stads skolor ska ha god tillgång till relevanta analoga och digitala läromedel och lärresurser av hög kvalitet, anpassade efter elevers individuella behov i den aktuella situationen.

Skolan bör tillhandahålla såväl analoga som digitala läromedel och lärresurser eftersom de inte ersätter, utan kompletterar varandra och aktiverar delvis olika kognitiva processer. Alla stadens skolor ansvarar för att en inventering av läromedel och lärresurser genomförs kontinuerligt för att säkerställa att det finns rätt tillgång till högkvalitativa läromedel.

Läs mer här: https://lnkd.in/gVS8gBX

13 mars 2018