Historia med modern teknik

Den 22 november kunde ett 25-tal SLFF-medlemmar i skåneregionen lyssna till Marcus Karlsson, årets historielärare, som berättade om hur han använder modern teknik för att förmedla äldre historia.

171122_Lund_uppmärksammad historieundervisning_Foto Frida Engman

Marcus har drivit Katedralskolan i Lunds projekt med två mobilappar: ”Slaget vid Lund” och ”Medeltidens Lund”. Utöver det har han även lett skolarbetet med en bok om koncentrationslägret Ravensbrück. Marcus arbete har rönt stor uppmärksamhet genom flera tidningsreportage och inslag på nyhetssändningar.

Marcus Karlsson är filosofie magister med huvudämnet historia och legitimerad gymnasielärare i historia, religionskunskap och samhällskunskap vid Katedralskolan i Lund. Han har skrivit läromedel för såväl Studentlitteratur som NA Förlag.

23 november 2017