Lärkan 2013

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) har den stora glädjen att meddela att vinnarna av Årets Läromedelsförfattarpris LÄRKAN 2013 är utsedda.

Som pris får varje kategori 50 000 kronor samt varje författare ett personligt diplom. Pris delades ut på Skolforum den 29 oktober och överlämnades av Lotta Edholm, skolborgarråd i Stockholm. Läs mer om LÄRKAN här.

Vinnarna

Lena Hultgren tilldelas pris i kategorin Förskola/Lågstadium.
Motivering: Läsförmåga ses generellt som det viktigaste redskapet för såväl skolgång som yrkesliv, då bristande läsförmåga kan bidra till utanförskap i samhället. Med sitt omfattande läromedelspaket Läsgåvan, där elevers olika förkunskaper fokuserats genom nivåanpassade övningar, har Lena Hultgren under en lång tid i mycket stor utsträckning bidragit till att ett stort antal elever lyckats knäcka läskoden och därigenom dels fått möjlighet att utveckla sitt språk, dels fått uppleva läsglädje. Hon är en värdig vinnare av LÄRKAN-priset 2013.

Carl-Axel Axelsson tilldelas pris i kategorin Mellanstadium.
Motivering: Han har varit och är en portalfigur som reformatör av och läromedelsförfattare inom engelskundervisningen för mellanstadiet. Hans författargärning är stark och banbrytande och han får sitt pris för den obändiga viljan att ge barnen det bästa och senaste inom språkpedagogik och för den lust i lärandet som han genom sina läromedel har givit så många svenska barn genom åren. Carl-Axel Axelsson är en värdig vinnare av LÄRKAN-priset 2013.

Lennart Undvall tilldelas pris i kategorin Högstadium.
Motivering: Han har en unik förmåga att stöpa om nya rön inom forskningen och uppdaterade krav från skolmyndigheter till begriplig matematik och fysik för den enskilde eleven. Han förenar en ypperlig språklig skrivförmåga med den envisa drivkraften att nå ut till alla elever oavsett förkunskaper. Lennart Undvall är en värdig vinnare av LÄRKAN-priset 2013.

Jan-Olof Andersson och Cege Ekström tilldelas gemensamt pris i kategorin Gymnasium.
Motivering: De har under ett trettiotal år varit ledande författare inom läromedel i ekonomiska ämnen och inom handelsprogrammet. Med ämnesmässig kvalitet och kreativ pedagogisk framställning, verklighetsnära exempel och spännande uppgiftssamlingar har de dominerat läromedelsframställningen inom flera av de ekonomiska ämnenas olika områden. Ämnet Rättskunskap och senare juridiska inriktningar har berikats av samma kvalitativa innehåll och ämnesutveckling till fördel för såväl lärare som elever. Jan-Olof Andersson och Cege Ekström är två värdiga vinnare av LÄRKAN 2013.

Ingrid Pramling Samuelsson tilldelas pris i kategorin Universitet/Högskola.
Motivering: Hon disputerade 1992 vid Göteborgs universitet med en avhandling om barns uppfattning av lärande. Därefter har hon bedrivit en omfattande forskning, som resulterat i ett stort antal publikationer såväl i Sverige som internationellt. Med sitt målmedvetna arbete att tillsammans med sina medförfattare belysa och påvisa faktorer som påverkar barns lärande kan Ingrid Pramling Samuelsson ses som banbrytande inom svensk förskolepedagogik. Hon är därför en värdig vinnare av LÄRKAN 2013.

SLFF gratulerar vinnarna till LÄRKAN.

Pressmeddelande 2013-10-25 Vinnarna av Årets Läromedelsförfattarpris - LÄRKAN 2013 (pdf, öppnas i nytt fönster)

28 oktober 2016