Vinnarna av läromedelsförfattarpriserna Lärkan och Lärkungen

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund har den stora glädjen att meddela att vinnarna av 2017 års läromedelsförfattarpris Lärkan och debutantpris Lärkungen, är utsedda.

Lärkan delas ut i sex kategorier, i varje kategori är priset 50 000 kronor. För Lärkungen är priset 25 000 kr. Priserna delas ut på Skolforum den 30 oktober kl. 13.00, på Östra scenen, Älvsjömässan, Stockholm. Prisutdelare är Olle Burell, skolborgarråd i Stockholm Stad.

Vinnarna av SLFFs läromedelsförfattarpriser Lärkan och Lärkungen 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Vinnare

Debutantpriset Lärkungen 2017 tilldelas Joel Berglund

Lärkan 2017 i kategori Förskola tilldelas Karin Persson Gode

Lärkan 2017 i kategori Lågstadium tilldelas Åsa Brorsson

Lärkan 2017 i kategori Mellanstadium tilldelas Malin Holmberg

Lärkan 2017 i kategori Högstadium tilldelas Matts Winblad

Lärkan 2017 i kategori Gymnasium tilldelas Tove Phillips

Lärkan 2017 i kategori Universitet/Högskola tilldelas Lars Torsten Eriksson

Prismotiveringarna presenteras vid prisutdelningen.

Lärkan

Läromedelsförfattarpriset Lärkan är avsett att framhäva författarens roll när det gäller att ta fram läromedel i tryckt eller i digital form. Med priset vill SLFF premiera god textkvalitet samt goda pedagogiska och didaktiska egenskaper i författarskapet.

Fokus är på författargärningen och helheten i författarskapet, inte ett visst speciellt läromedel eller läromedelsserie. Detta utesluter inte att det kan vara en författare till ett verk, som på olika sätt kan vara banbrytande eller vägledande.

Priset ska avse medverkan i aktuella, i undervisningssammanhang väl fungerande läromedel eller i aktuell kurslitteratur som utgivits i Sverige.

Lärkan delas ut i sex kategorier: Förskola, Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium, Gymnasium samt Högskola/Universitet. I varje kategori delas 50 000 kronor ut. Priset kan tillfalla en författare eller delas av flera i ett team.

Lämna namnförslag

Sista inlämningsdag för namnförslag var den 15 juni.
Formulär för namnförslag till Lärkan (pdf, öppnas i nytt fönster)
Fyll i samtliga uppgifter i formuläret och e-posta det till slffpris@slff.se

Juryn välkomnar namnförslag från såväl lärare, studenter, medlemmar i SLFF, icke-medlemmar, jurymedlemmar, läromedelsförlag, föräldrar som elever. Notera dock att en läromedelsförfattare inte kan föreslå sig själv.

Debutantpriset Lärkungen

Debutantpriset Lärkungen kan sökas av den som är född 1977 eller senare och debuterat som läromedelsförfattare senast 1 juni 2017 eller under de två närmast föregående åren. Läromedlet ska vara skrivet för användning inom svensk utbildning. Prissumman för Lärkungen är 25 000 kronor.

Ansök om debutantpriset Lärkungen

Sista dag för ansökan om debutantpriset Lärkungen var den 15 juni.
Formulär för ansökan om debutantpriset Lärkungen (pdf, öppnas i nytt fönster).
Fyll i samtliga uppgifter i formuläret och e-posta det till slffpris@slff.se

Juryn för Lärkan och Lärkungen

Juryn består av namnkunniga personer som är väl förtrogna med författare på den svenska läromedels- och kurslitteraturmarknaden. Juryn ser i första hand till författarskapet och inte till hur många namnförslag ett visst författarnamn får.

SLFF:s styrelse

18 oktober 2017