Lärkan

Läromedelsförfattarpriset Lärkan är avsett att framhäva författarens roll när det gäller att ta fram läromedel i tryckt eller i digital form. Med priset vill SLFF premiera god textkvalitet samt goda pedagogiska och didaktiska egenskaper i författarskapet.

Fokus är på författargärningen och helheten i författarskapet, inte ett visst speciellt läromedel eller läromedelsserie. Detta utesluter inte att det kan vara en författare till ett verk, som på olika sätt kan vara banbrytande eller vägledande.

Priset ska avse medverkan i aktuella, i undervisningssammanhang väl fungerande läromedel eller i aktuell kurslitteratur som utgivits i Sverige.

Lärkan delas ut i sex kategorier: Förskola, Lågstadium, Mellanstadium, Högstadium, Gymnasium samt Högskola/Universitet. I varje kategori delas 50 000 kronor ut. Priset kan tillfalla en författare eller delas av flera i ett team.

Lämna namnförslag

Sista inlämningsdag för namnförslag var den 15 juni.
Formulär för namnförslag till Lärkan (pdf, öppnas i nytt fönster)
Fyll i samtliga uppgifter i formuläret och e-posta det till slffpris@slff.se

Juryn välkomnar namnförslag från såväl lärare, studenter, medlemmar i SLFF, icke-medlemmar, jurymedlemmar, läromedelsförlag, föräldrar som elever. Notera dock att en läromedelsförfattare inte kan föreslå sig själv.

Debutantpriset Lärkungen

Debutantpriset Lärkungen kan sökas av den som är född 1977 eller senare och debuterat som läromedelsförfattare senast 1 juni 2017 eller under de två närmast föregående åren. Läromedlet ska vara skrivet för användning inom svensk utbildning. Prissumman för Lärkungen är 25 000 kronor.

Ansök om debutantpriset Lärkungen

Sista dag för ansökan om debutantpriset Lärkungen var den 15 juni.
Formulär för ansökan om debutantpriset Lärkungen (pdf, öppnas i nytt fönster).
Fyll i samtliga uppgifter i formuläret och e-posta det till slffpris@slff.se

Juryn för Lärkan och Lärkungen

Juryn består av namnkunniga personer som är väl förtrogna med författare på den svenska läromedels- och kurslitteraturmarknaden. Juryn ser i första hand till författarskapet och inte till hur många namnförslag ett visst författarnamn får.

SLFF:s styrelse

30 oktober 2017