Läromedelsförfattarna i Sverige AB – LISAB

Förbundets servicebolag Läromedelsförfattarna i Sverige – LISAB bildades 2007. LISAB bedriver upphovsrättslig verksamhet där läromedelsförfattarnas ekonomiska rättigheter tas tillvara genom att LISAB träffar avtal bland annat genom den så kallade avtalslicensen i upphovsrättslagen angående kopiering för undervisningsändamål.


LISAB finns på samma adress som förbundet:
Drottninggatan 61, 1 tr., 111 21 Stockholm
Tfn: 08-440 84 80
E-post: adm@slff.se

LISAB:s organisationsnummer: 556724 - 7332.

7 juli 2017