Läromedel – igår, idag och imorgon

Den 5-6 oktober anordnade SLFF ett läromedelsseminarium för aktiva lärarutbildare, på Radisson Blu Royal Park Hotel i Frösundavik, Stockholm.

Under dessa två dagar varvades föreläsningar med workshop, där deltagarna utbytte egna erfarenheter. Ämnen under föreläsningarna var bland annat momentet Läromedel, det digitala lärandet och läromedel samt de digitala läromedlens nya möjligheter för lärare och elever.

Föreläsare var Per Kornhall, författare, debattör och skolutvecklare, Åsa Steholt Vernerson, VD Gleerups, ordförande Svenska Läromedel, Hans Person, läromedelsförfattare, föreläsare och styrelseledamot SLFF, Wiwi Ahlberg, läromedelsförfattare och ordförande i SLFF.

Bakgrund

SLFF är starkt engagerat i frågor som rör läromedel i olika former. Förbundets förhoppning är att den lärarutbildning, som startade höstterminen 2011 ska medföra, att momentet Läromedel ska få en betydligt starkare ställning i utbildningen. Det är bakgrunden till att SLFF anordnar seminarium om läromedel för lärarutbildare.

Upplysningar om seminariet: Styrelseledamot Lennart Junermark, lennart@junermark.se, 0730-71 64 28
Praktiska upplysningar: Förbundssekreterare Christina Laurin, christina.laurin@slff.se, 08-440 84 80

7 juli 2017