Förhandsavtal/etappöverenskommelse

Av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund vid extra föreningsmöte antagen
REKOMMENDATION angående förhandsavtal/etappöverenskommelse mellan förlag och författare.


  • Förhandsavtal/etappöverenskommelse ska träffas innan du påbörjar ett till arten och omfattningen preciserat arbete, om förlagsavtal då ännu inte kan träffas.
  • Acceptera aldrig att avtalsfrågan skjuts på framtiden.

Kommentar

Innan du börjar arbeta för ett förlag bör du ha ett skriftligt avtal, som reglerar vad som gäller mellan dig och förlaget. Avtalet ska vara lika preciserat för dig som för förlaget.

Förlagets första formella beslut är ofta ett projekteringsbeslut. I samband med detta avsätts medel för projektering av arbetet. Om du som författare ska medverka i denna fas, t.ex. med försöksmaterial eller innehållsbeskrivning, bör du ha ett avtal som bl.a. preciserar den ekonomiska ersättningen för ditt åtagande.

I detta läge saknas ofta förutsättningar för att ingå förlagsavtal. Istället kan då ett förhandsavtal eller en etappöverenskommelse träffas. Avtalet ska bl.a. fastställa vilken ersättning som ska utgå till författaren om förlaget eller författaren bestämmer sig för att inte gå vidare.

Det är lätt att avtalsfrågan glöms bort eftersom alla i denna fas är upptagna och engagerade av arbetet med produkten och det i regel råder enighet om hur arbetet ska fortlöpa. Du bör ändå se till att avtalsfrågan blir avklarad. Väntar du tills du redan lagt ner arbete på manus eller annat har du en mycket sämre förhandlingsposition gentemot förlaget.

7 juli 2017