Extramaterial på webben

Av Sveriges Läromedelsförfattares Förbund antagen
REKOMMENDATION angående betalning för extramaterial på webben som kompletterar ett tryckt läromedel.


SLFF rekommenderar dig att begära separat ersättning för webbpublicering av extramaterial som syftar till att komplettera ett tryckt läromedel. Ett separat avtal bör tecknas mellan dig och förlaget som reglerar detta.

Förlag och författare kan vilja erbjuda elever och lärare extramaterial på förlagets webbplats, som ett komplement till ett tryckt läromedel. Det kan handla om att fördjupad information, ett avsnitt, övningsuppgifter eller facit, publiceras på förlagets webbplats istället för att ingå i det tryckta materialet, som en gratis service tillgängligt för en allmänhet.

Att sådant extramaterial läggs ut på förlagets webbplats kan vara ett uttryck för en vilja att hålla nere tryck- och lagerkostnader, hålla nere f-pris samt att öka konkurrenskraften genom att erbjuda något utöver det vanliga.

Förbundet har i sin kontakt med medlemmar erfarit att vissa förlag anser att författaren inte ska ersättas särskilt för författandet och upplåtelsen av det extramaterial som publiceras på en webbplats. SLFF har noterat en uppfattning hos vissa förlag att författandet av extramaterialet på webben ersätts inom ramen för den beräknade royaltyersättningen för försäljningen av det tryckta läromedlet. Man anser att författaren anses vara ”kompenserad” genom det eventuellt ökade attraktionsvärde som ett tillhörande webbmaterial kan ge ett tryckt läromedel; ett förmodat mervärde som eventuellt kan resultera i ökade försäljningssiffror.

Kommentar

SLFF anser att en författare till ett kompletterande extramaterial som tillhandahålls gratis, inte är sedvanligt och rättmätigt ersatt genom royaltyersättningen för ett tryckt läromedel. Ett sådant synsätt handlar om att författaren utför ett gratisarbete. Royaltyersättningen för det tryckta verket täcker endast författandet och upplåtelsen av det material som finns i det tryckta läromedlet.

Det handlar om olika publiceringsformer, och upphovsrättsliga grundprinciper och praxis säger att författaren ska erhålla ersättning för varje publiceringsform.

Kontakta förbundet på radgivning@slff.se för mer information.

Denna rekommendation antogs den 25 augusti 2006. 

7 juli 2017