Ersättning uppdrag, studiedag, manus

Följande rekommendationer gäller för SLFF:s medlemmar vid kvalificerade uppdrag för externa arrangörer (t.ex. förlag), framför allt i kommersiella och/eller offentliga sammanhang. I sammanhang som bedöms enklare eller angelägna/ideella (t.ex. internt inom SLFF) kan du välja ett lägre arvode.

 

  • För föredrag/föreläsningar: 6 000 kr (4 566 kr exkl sociala avgifter) för påbörjade två timmar, heldag 14 000 kr (10 653 kr exkl sociala avgifter).
  • Konsultuppdrag, intervjuer m.m.: startavgift: 1 500 kr (1 142 kr exkl. sociala avgifter), efter en timme 750 kr (571 kr exkl. sociala avgifter) per påbörjad timme.
  • För manus till artiklar: 1,31 kr (1 kr exkl. sociala avgifter) per tecken inkl. blanksteg (1 A4-sida är ca 2-3000 tecken).
  • Marknadsföringsarvoden: 3 600 kr (2 740 kr exkl. sociala avgifter)/dag.
  • Traktamente och kostnad för logi samt resa ersätts separat och utbetalas utöver arvodet för uppdraget.

Innehar du F-skattesedel är du momspliktig och ska debitera 25 procent på arvodet. För artikelmanus är momssatsen 6 procent. Föreläsning i det allmänna skolväsendet är dock momsbefriat, det gäller också vid uppläsning av eget verk. Om du känner dig osäker: ta ut moms för säkerhets skull eller hör med Skatteverket.

Beloppen ovan är angivna inklusive sociala avgifter. Beloppen inom parentes avser A-skattare.

7 juli 2017