Författarskap, moms, upphovsrätt och företagsformer

Nedan finns länkar till bra och viktiga statliga webbplatser som rör författarskap, moms, upphovsrätt och företagsformer.

Verksamt: Författare eller förläggare

Du som funderar på att ge ut en bok tänker kanske i första hand på att skicka manus till ett etablerat förlag. Alternativ kan vara att starta ett eget förlag eller att ge ut e-böcker.

https://www.verksamt.se/starta/vad-galler-i-din-bransch/text-och-litteratur/forfattare/forlaggare

Skatteverket: Moms inom kulturområdet

https://www.skatteverket.se/download/18.12815e4f14a62bc048ff599/1422350663154/moms-inom-kulturomradet-skv562-utgava8.pdf

Patent-och Registreringsverket: Om upphovsrätt

http://www.prv.se/vara-tjanster/utbildning/prv-skolan-online/steg-4-upphovsratt/

Bolagsverket: Att välja företagsform för författarverksamheten

http://www.bolagsverket.se/polopoly_fs/1.223!/Menu/general/column-content/file/valj_foretagsform.pdf