TV-stipendium

Du som själv har medverkat i, eller har verk som du är upphovsperson till och som har nyttjats i andra tv-kanaler än SVT 1 och 2, TV3, TV4 och Kanal 5, kan söka detta stipendium. Stipendiet är för närvande vilande.

Sveriges Författarförbund och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund utlyser gemensamt ett antal punktstipendier. Beloppen varierar och fördelas av en jury med ett maxbelopp om 50 000 kronor per stipendiat.

Medlen kommer från Copyswede-ersättningar från åren 2012-2014 och avser kopiering i andra kanaler än SVT 1 och 2, TV3, TV4 och Kanal 5. Berättigade att söka stipendierna är litterära upphovspersoner såsom skön-, fack- och barn och ungdomsförfattare, läromedelsförfattare samt översättare inom nämnda litteraturområden.

Se även Författarförbundets webbplats, www.forfattarforbundet.se.

Frågor

Lena Odeldahl, 073-440 18 26, lena.slff@gmail.com (om du är läromedelsförfattare)
Anton Samuelsson, administratör, 08-545 132 01, as@sff.info (om du är författare eller översättare)

13 november 2017