Stipendienämnd

Varje år inkasserar SLFF upphovsrättsersättning i enlighet med avtalslicensen
i upphovsrättslagen för att läromedelsförfattarnas verk kopieras i skolor och högskolor.

Ungefär 80 procent av beloppet kommer från kopieringen i skolorna och drygt 20 procent från högskoleområdet. SLFF:s stipendienämnd har att fördela dessa medel i form av stipendium till stipendieberättigade läromedelsförfattare, såväl till medlemmar som till icke medlemmar.

Stipendium kan sökas vart 3:de år.

Information om vem som kan ansöka, ansökningstid och om hur du ansöker hittar du här.

7 juli 2017