Styrelse 2016/2017

Årsmötet är förbundets högsta beslutande organ och styrelsen verkställer det årsmötet beslutat. Förbundet leds av en förbundsdirektör och en styrelse på åtta personer, inklusive ordförande och vice ordförande. 

 

Ordförande 

Wiwi Ahlberg ordförande SLFFWiwi Ahlberg, Johanneshov

Skriver läromedel i geografi för grundskolans högstadium.
Andra uppdrag: Är ämneslärare i samhällskunskap, psykologi, socialkunskap och geografi. Har undervisat på gymnasiet och komvux sedan 1984. Arbetar med skolutveckling. 

 

Vice ordförande

Styrelseledamot Leif JarlénLeif Jarlén, Lidköping

Skriver läromedel i samhällskunskap samt fackböcker om gymnasieskolans reformer, lärarrollen, social kompetens, mentorskap och personlig effektivitet. Andra uppdrag: Arbetat som gymnasielärare, skolledare, utvecklings- och förvaltningschef. Uppdrag att kvalitetsgranska skolor samt att vara mentor åt nya rektorer.

 

 

Övriga ledamöter

Styrelseledamot Dan AnderssonDan Andersson, Aplared

Skriver läromedel i idrott och hälsa samt idrottsmedicin.
Andra uppdrag: Universitetsadjunkt i Idrott med inriktning mot hälsa. Arbetar vid Högskolan i Borås.

 

 

Pia Cederholm Foto Anita HyttinenPia Cederholm, Rimbo

Gymnasielärare, verksam som journalist och som läromedelsförfattare.
Andra uppdrag: Chefredaktör för nättidskriften UtställningsEstetiskt Forum samt blogg på webbsidan piacederholm.com.

 

Styrelseledamot Lennart JunermarkLennart Junermark, Lerum

Skriver läromedel i fysik.
Andra uppdrag: Arbetat som utbildningsledare inom lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.

 

 

Styrelseledamot Hans Person, foto Anita HyttinenHans Persson, Nacka

Skriver läromedel i matematik, NO och teknik. Andra uppdrag: Lärarfortbildare, lektor, föreläsare och inspiratör med uppdrag i många länder. Se www.hanper.se


 

Lena Wennberg Trolleberg Foto Anita HyttinenLena Wennberg Trolleberg, Luleå

Skriver läromedel i Franska och Engelska. Förstelärare på Stadsöskolan (7-9) i Gammelstad.

 

 

 

Styrelseledamot Hans Kristian Widberg, Foto Anita HyttinenHampe Widberg, Stockholm

Skriver läromedel i samhällskunskap för gymnasiet. Andra uppdrag: Gymnasiechef i Stockholm stad med ansvar för sju gymnasier.