Kansli

Drottninggatan 61, 1 tr 
111 21 Stockholm 
Telefon: 08-440 84 80, säkrast mellan kl.9.00-15.00.
E-post: adm@slff.se
E-post rådgivning: radgivning@slff.se

Förbundsdirektör Jenny Lundström

 

Förbundsdirektör

Jenny Lundström

VD i förbundets servicebolag: Läromedelsförfattarna i Sverige AB. Styrelseuppdrag i Bonus Copyright Access och i Administration av litterära rättigheter i Sverige (ALIS). Ledamot i förhandlingsdelegationen i Bonus Copyright Access. Uppdrag i Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS).

 

Förbundssekreterare Christina LaurinFörbundssekreterare

Christina Laurin

Frågor rörande medlemsregistret, kurser, författarstipendium och årsmötet.

 

 

 

Informatör/webbredaktör Anita HyttinenInformatör/webbredaktör

Anita Hyttinen

Frågor rörande SLFF:s externa och interna informationsmaterial och webbplats. Redaktör för förbundets tidskrift Manus. Mässansvarig.

 

 

 

Ekonomikonsult Per SolnesKanslichef

Per Solnes

Ansvarig för personal och ekonomi. Styrelseuppdrag i Administration av litterära rättigheter i Sverige (ALIS).

 

 

 

Frida Engman

Medlemsombud

Frida Engman

Frågor rörande medlemsvård och medlemsrekrytering. Nav för SLFF:s lokala verksamhet i landet.