Nyhetsarkiv 2009

SLFF på Skolforum blev flitigt besökt

2009-11-02
SLFF:s monter besöktes flitigt under skolforumsdagarna och förbundets juridska rådgivning lockade såväl etablerade som nya författare.

Upphovsrättens hjältar 2009

2009-09-25
2009 års ALIS-pris Upphovsrättens hjälte gick till författarna Carina Rydberg och Dick Harrison. Priset delas ut den 25 september vid Bok- och biblioteksmässan i Göteborg för åttonde året i rad.Läs mer i ALIS pressmeddelande om Upphovsrättens hjälte 2009 (pdf).

Författarna tar strid!

2009-09-16
Sveriges Författarförbund (SFF) begär tillbaka rättigheter för sina medlemmar. SLFF stöder SFF i deras agerande.

– Upphovsrättens byggsten är upphovsmannens ensamrätt. Det är därför självklart för en författarorganisation att värna om och säkerställa sina medlemmars intressen genom att slå vakt om ensamrätten, säger SLFF:s ordförande Jöran Enqvist.
Se SFF:s pressmeddelande gällande författarnas rättigheter.

Upphovsrätt i Almedalen

2009-08-12
Årets politikervecka i Almedalen i Visby erbjöd en mängd seminarier. Flera rörde upphovsrättens betydelse. Arrangörer var 15 upphovsrättsorganisationer (upphovsmän som producenter/förlag/distributörer). Drivande var SLFF:s ordförande Jöran Enqvist, Antipiratbyråns Henrik Pontén, Arne König Svenska Journalistförbundet , Kristina Ahlinder Svenska förläggareföreningen och Gerre Versteegh från film- och videobranschen. Verksamheten hölls i den nedlagda biografen Röda Kvarn.
Under tre dagar belystes och framhävdes att upphovsrätten är nödvändig för kulturens fortlevnad, för fri debatt och opinionsbildning, för utbildning och journalistik och för ett demokratiskt samhälle. I artikeln om Upphovrätt i Almedalen som finns i Manus nr 3 (sept) kan du läsa mer.

Kontrollera Google Boksök!

2009-09-07
Det avtal som träffats mellan Google i USA och the Authors Guild samt the Association of American Publishers är ett avtal
som får konsekvenser för dig som läromedelsförfattare.

Ny ordförande för europiska författarorganisationer

2009-06-29
Pirjo Hiidenmaa valdes till ordförande för förbundet för de europeiska författarorganisationerna (European Writers' Council, EWC) under EWC:s årskonferens i Marseille den 21 juni. Pirjo är ordförande för föreningen Finlands facklitterära författare sedan 2003 och direktör för enheten för forskning av kultur och samhälle vid Finlands Akademi. EWC representerar 63 författarorganisationer i 30 länder. Läs mer om European Writers' Council, EWC

Enkät om honorarvillkor

2009-05-26
SLFF har genomfört en enkätundersökning om medlemmarnas honorarvillkor. Undersökningen redovisas i SLFF:s medlemstidskrift Manus nr 3 i september 2009.

SLFF om Kulturutredningen

2009-05-11
SLFF har lämnat över sitt remissvar till Kulturdepartementet gällande Betänkande av Kulturutredningen SOU 2009:16. SLFF har huvudsakligen koncentrerat sig på de frågor som rör vår verksamhet, nämligen Sveriges författarfond och Litteraturstödet. Läs mer i SLFF:s remissvar gällande Kulturutredningen (pdf)

The Pirate Bay-dom banar väg för läromedelsförfattares rättigheter

2009-04-17
De fyra åtalade som ligger bakom fildelningswebbplatsen The Pirate Bay fälldes för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen och dömdes till ett års fängelse och skadestånd på 30 miljoner kr. Domen välkomnas av SLFF. Läs mer i SLFF:s pressmeddelande gällande Pirate Bay-domen (pdf)

SLFF om lärarutbildningsutredningen

SLFF lämnade i slutet av mars över sitt remissvar till Utbildningdepartementet gällande Betänkandet SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning av Utredningen om en ny lärarutbildning. SLFF:s remissvar är avgränsat till läromedelskunskap och förbundet menar bland annat att läromedelskunskap är ett nödvändigt behov för alla lärarstudenter, och därför bör ingå i ”den utbildningsvetenskapliga gemensamma kärnan”. Läs mer i SLFF:s remisssvar gällande Betänkandet SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning av Utredningen om en ny lärarutbildning (pdf).

Författarens roll när litteratur digitaliseras

2009-02-25
Den 20 februari träffade den nordiska digigruppen Islands kulturminister Katrin Jakobsdòttir, gällande tillgänglighet och förutsättningar för produktion och distribution av litteratur i en allt mer digitaliserad värld. Digigruppens rapport, Författaren i den digitala tidsåldern, överlämnades samtidigt.

Granskning av läroböcker i historia

2009-01-20
I år är det Samuel Edqvist, historiker, som analyserat de nya läroböckerna i historia.
Läs mer på http://www.aftonbladet.se/kultur/article4178569.ab

9 februari 2011