Nyhetsarkiv 2007

SLFF:s yttrar sig gällande musik och film på Internet

19 december 2007 gav SLFF sitt yttrande över Departementspromemorian som tar upp användningen av musik och film på Internet. SLFF har bland annat yttrat sig i frågan om behovet av information om upphovsrätten, Internetleverantörens ansvar över upphovsrättsintrång, åtgärder för olovlig fildelning samt översyn av tredje kapitlet i upphovsrättslagen. Läs SLFF:s yttrande gällande musik och film på internet (pdf)

Författare har rätt att säga upp avtal

Lunds tingsrätt gav SLFF-medlemmarna Astrid och Per Björgell rätt att säga upp sitt förlagsavtal med Studentlitteratur.
Läs mer i pressmeddelande från SLFF (pdf)
läs mer om domen från Lunds tingsrätt gällande målet Björgell (pdf)
Swedish Court supports authors (pdf)

Stöd samisk litteratur!

På NFORs (Nordiskt Författar- och Översättarråd) årsmöte i Jokkmokk 25-26 maj 2007 antogs två resolutioner angående samisk litteratur. NFOR kräver att inköpsordningen av samisk litteratur utökas samt att Sverige och Finland ger större ekonomiskt stöd till samiskspråkig litteratur i form av utgivningsstöd och författarstipendier.

9 februari 2011