Nyhetsarkiv 2005-2006

Upphovsrättens hjältar

ALIS-priset Upphovsrättens hjältar gick i år till läromedelsförfattaren Karin Lidén "för att hon inte lät sig överspelas av ett utländskt radio/tv-bolag utan kämpade för sin rätt som upphovsman. Efter flera år av otillåtet publicerande på bolagets webbplats av Karin Lidéns läromedel och därtill hörande radiopjäser fick hon sitt rättmätiga erkännande och sin rättmätiga ersättning för sitt skapande.

Karin Lidén delade priset med regissörerna Claes Eriksson och Vilgot Sjöman. Dessa fick priset för sin kamp mot reklamavbrott när deras filmer sänds i tv. 

För utveckling av och forskning om läromedel - skattefria stipendier upp till 10 000 kr.

Läromedelsförfattarnas kopieringsfond, LFK, utlyser skattefria stipendier för utveckling och forskning om läromedel. Hur ska läromedel vara utformade för att höja utbildningens kvalitet och fungera bra för såväl lärare som elever? Val av ämne, stadium, och läromedlets användningsområde är fritt. Arbetslivets och föräldrars intressen kan också vara en del i undersökningen.

Träffa SLFF i Bokcaféet på Skolforummässan i Älvsjö 31 okt - 2 nov

I år är SLFF värd för Skolforums Bokcafé tillsammans med Föreningen Svenska Läromedel (FSL), som vi också delar monter med.

SLFF firar Världsbokdagen i Linköping

I samverkan med Akademibokhandeln och Bokia City i Linköping, Ankungens barnbokhandel och Dahlbergs Café i Gamla Linköping samt Åtvidabergs Bok- och Pappershandel i Åtvidaberg. Vi bjuder på bokutställningar, bildspel om hur ett läromedel blir till, författare, boktävling och förfriskningar. Välkomna önskar SLFF:s lokalgrupp i Linköping!

9 februari 2011