Viktig fortbildningskurs för medlemmarna

Helgen den 18-19 mars höll SLFF en skatt- och deklarationskurs, i Stockholm, för läromedelsförfattare. Kursledare var Björn Lundén, en av våra främsta skatte- och bolagsexperter.

Skatte och deklkurs Björn mars 2017_foto Jenny Lundström_W

Kursen handlade om företagsformer, inkomstdeklaration, momsregler, avdrag och deklarationsteknik. Trots många och ibland svåra skattetekniska frågor lotsade experten och läraren Björn Lundén med varm hand deltagarna genom alla deklarationsblanketter. Viktiga genomgångar av skattesystemet och skatteberäkningar för enskild firma och aktiebolag, vilka är de vanligaste företagsformerna för läromedelsförfattare, gjordes också.

Under kursen deltog även förbundsdirektör/jurist Jenny Lundström och kanslichef/ekonomiansvarig Per Solnes som svarade på medlemmarnas frågor angående bl.a. upphovsrätt, förlagsavtal och de skattetekniska frågor som kan uppstå i samband med royaltyutbetalningar.

Ny kurs i dessa frågor med Björn Lundén, Jenny Lundström och Per Solnes planeras i höst.

20 mars 2017