Vart är svenskan på väg?

Hur lever och förändras vårt språk och hur ska man förhålla sig till den pågående utvecklingen? Den 9 mars har SLFF:s medlemmar i Uppsala och Stockholmsregionen möjlighet att lyssna till Siv Strömquist, docent i nordiska språk, som föreläser om språkregler, författarengagemang och kärleken till språket. Anmäl dig senast den 2 mars!

Siv Strömquist, docent i nordiska språk vid Uppsala universitet, har i sin forskning och undervisning ägnat särskilt intresse åt skrivande och språkriktighet. Hon är författare till flera kursböcker, främst inriktade på skrivteori och skrivkonst. Senaste bidraget är Skiljeteckensboken (2013, Morfem). Under nästan 20 år besvarade Siv Strömquist läsarnas språkfrågor i Svenska Dagbladets språkspalt. År 1999 tilldelades hon Svenska Akademiens pris för framstående språkforskning och 2015 mottog hon SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan.

Läs mer i inbjudan till Vart är svenska på väg? (pdf, öppnas i nytt fönster)

28 februari 2017