Kärleken till språket

Vart är svenskan på väg? Och vad är en interrobang? Den 9 mars träffades läromedelsförfattare i Uppsala för att lyssna när Siv Strömquist höll en mycket intressant föreläsning om allt från tydlighetskommatering, punktens vara eller inte vara och kärleken till språket.

170309_Uppsala_vart är svenskan på väg_deltagare2_foto Frida Engman

Hur lever och förändras vårt språk och hur ska man förhålla sig till den pågående utvecklingen? Siv Strömquist  är docent i nordiska språk vid Uppsala universitet och har i sin forskning och undervisning ägnat särskilt intresse åt skrivande och språkriktighet.

Hon är författare till flera kursböcker, främst inriktade på skrivteori och skrivkonst. Senaste bidraget är Skiljeteckensboken (2013, Morfem). Under nästan 20 år besvarade Siv Strömquist läsarnas språkfrågor i Svenska Dagbladets språkspalt. År 1999 tilldelades hon Svenska Akademiens pris för framstående språkforskning och 2015 mottog hon SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan.

Det blev en mycket uppskattad kväll där språkregler och författarengagemang utgjorde den röda tråden.

10 mars 2017