Välkomnar likvärdighetsagendan

I torsdags presenterades Likvärdighetsagendan av LR, Lärarförbundet och LO som slår fast att klyftorna i den svenska skolan är ett av de allvarligaste samhällsproblemen. SLFF välkomnar Likvärdighetsagendan och bekräftar bilden av att skolan idag har stora utmaningar när det gäller likvärdigheten, inte minst när det gäller tillgången till kvalitativa läromedel.

De materiella förutsättningarna skiljer sig enormt mellan skolor. Somliga skolor ger elever kopierade underlag eller tvingar flera elever att dela på en bok, medan andra skolor erbjuder elever och lärare kvalitativa läromedel och lärarhandledningar i alla ämnen. Kvalitét och likvärdighet är två mycket nära sammankopplade frågor och Sveriges Läromedelsförfattares Förbund menar att tillgången till professionellt utarbetade, kvalitativa läromedel, tryckta såväl som digitala, är en förutsättning för att Sverige ska kunna erbjuda alla elever en likvärdig utbildning.

Läs artikel på skolvarlden.se (öppnas i nytt fönster)

Läs hela Likvärdighetsagendan (pdf, öppnas i nytt fönster)

31 januari 2017