Skrivarkurs drog fullt hus!

Den 11-12 februari deltog ett 25-tal läromedelsförfattare på SLFF:s kurs Utveckla dina texter - från strama faktatexter till levande sakprosa, som hölls i Stockholm med författaren Pär Sahlin som kursledare.

SLFF kurs_utveckla dina texter_170211-12 Foto Wiwi Ahlberg_w

Målet med kursen var att få syn på sitt eget skrivande och upptäcka vilka styrkor och svagheter man har som författare. Deltagarna fick arbete praktisk med frågor som: Hur fångar vi våra läsare? Hur behåller vi läsarens intresse genom hela texten? Hur kan strukturen hjälpa oss att skriva bättre och tydligare texter? Hur konstruerar vi uppgifter? Hur varierar vi våra uppgifter? Hur samspelar text och bild?

Med konkreta exempel, enkla analyser och tips på hur man som författare kan fånga läsaren, ledde Pär deltagarna genom den mycket uppskattade kursen.

Pär Sahlin är lärare, läromedelsförfattare och skönlitterär författare. Han har gett ut ett femtiotal läroböcker inom svenskämnet från förskola till gymnasium. Sedan den skönlitterära debuten 2014 har han skrivit åtta barn- och ungdomsböcker. Han har arbetat som lärare i grundskolan i över 15 år och undervisat på Skrivarakademins Skrivarlinje. Sedan 2015 skriver han på heltid. 2016 tilldelades Pär läromedelsförfattarpriset Lärkan i kategori Mellanstadium.

13 februari 2017