SLFF träffade gymnasie- och kunskapslyftsminister

Wiwi Ahlberg Anna Ekström Jenny Lundström foto SLFF

Den 24 april mötte SLFF:s ordförande Wiwi Ahlberg och förbundsdirektör Jenny Lundström  gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (i mitten).

 


Ett givande möte där SLFF samtalade om vikten av kvalitativa läromedel för framgång i skolan, och framförde följande punkter:

  • Vi ska ha en skola i världsklass och ambitionen är hög – vi ska klättra i de internationella mätningarna av skolor. MEN läromedlen står för mindre än en procent av den totala skolbudgeten – skolorna måste bli bättre beställare av kvalificerade läromedel.
  • Vid undersökningar av investeringar i skolans digitalisering framgår att under 2012 köpte de svenska skolorna datorer och annan hårdvara för i genomsnitt 1 770 kr per elev men investeringarna i digitala läromedel var endast 27 kr per elev. Utan bra innehåll, d.v.s. digitala läromedel, kommer inte investeringarna av hårdvara att kunna nyttjas fullt ut.
  • Lärarna ska kunna ägna sig åt det som de är bäst på, nämligen att undervisa. Därför är det viktigt att lärarna ges de verktyg de behöver och att det finns pengar till läromedel så att lärare kan frigöra tid för undervisning istället för att tvingas producera egna läromedel.
  • Skolans kunskapsuppdrag måste präglas av likvärdighet, men kommunernas ekonomi är inte likvärdig, vilket försvårar för skolan. Ett sätt att lösa detta är att det finns medel för bra läromedel.
  • Nästan alla läromedelsförfattare är lärare eller pedagoger. Så för återväxten av läromedelsförfattare är lärarnas villkor i högsta grad en angelägenhet för vårt förbund.
  • Vårt förslag är att öronmärka en del av skolpengen för läromedel samt ge lärare stöd genom läromedelskunskap i lärarutbildningen.
25 april 2017