Uppskattat om nyanlända och skolutveckling!

Det var både en inspirerande och kompetenshöjande helg när SLFF höll årsmöte för sina medlemmar, i Stockholm den 22-23 april.

SLFFs årsmöte 2017_Sara Persson_Foto Anita Hyttinen

Förutom årsmötesförhandlingar föreläste Sara Persson (övre bilden), Hülya Basaran (mittenbilden) och Milad Mohammadi (nedre bilden) om sitt arbete kring nyalända och skolutveckling, under årsmötets tema Världen i våra klassrum. Ett tema som även berördes av Marika Carlson, stå-upp-komiker, när hon under middagen lockade till skratt. 

SLFFs årsmöte 2017_Hulya Basaran_Foto Anita Hyttinen

Som inledning hölls även en välkomstträff för nya medlemmar, ett uppskattat inslag, och under båda dagarna fanns det möjlighet att mingla kring medlemmarnas läromedel som ställts upp för visning.

Tack till alla som deltog!

Läs mer om årsmötet i Manus nr 2, med utgivning i juni.

 

 

 

SLFFs årsmöte 2017_Milad Mohammadi_Foto Anita Hyttinen

7 juni 2017