Om kvinnor i historieböckerna

Den 15 februari kunde SLFF:s medlemmar, i Umeåregionen, lyssna till Lina Lindström som höll en intressant föreläsning om maktperspektiv, kvinnor i historieböckerna och historieundervisning där kvinnor görs till subjekt.

170215_umeå_om-kvinnor-i-historieböckerna_foto-Pia-Niemi_W

Lina Lindström är lärare i svenska och historia och undervisar på Midgårdsskolan i Umeå. Hon strävar efter att integrera värdegrundsfrågor och olika förhållningssätt i sin verksamhet. Lina bloggar på Skolvärlden där hon beskriver hur hon tänker och gör för att inte missa kvinnorna och de kvinnliga perspektiven i sin historieundervisning.

Från SLFF deltog Lena Wennberg Trolleberg, styrelseledamot i SLFF och läromedelsförfattare i franska och engelska.

Lina Lindström ser det som en lyx att föreläsa för SLFF och vi är så glada för allt hon hade att bidra med i onsdagens föreläsning i Umeå.

17 februari 2017