Läsförståelse - med Barbro Westlund

"Det är en myt att goda läsare alltid förstår vad de läser - men de vet vad de ska göra när de inte förstår!" Oerhört intressant när Barbro Westlund föreläste om läsförståelse för en sal fylld av läromedelsförfattare, i Stockholm den 25 januari.

170125 sthlm läsförståelse med Barbro Westlund foto Frida Engman

Resultatet från den senaste PISA-undersökningen 2015 visar att svenska 15-åringars läsförståelse förbättrats, och Sveriges resultat har gått från att ligga under OECD-genomsnittet 2012 till att nu vara något högre än genomsnittet. Det är främst lågpresterande elever som står för resultatförbättringen. Men vi får inte glömma att cirka var femte svensk elev, det vill säga 18 procent, inte har sådan grundläggande läsförståelse som krävs för att klara sig i samhället. Även likvärdigheten har minskat på ett oroväckande sätt. Men det finns mycket vi kan göra för att ändra detta, inte minst genom en aktiv och medveten läsförståelseundervisning i alla ämnen!

Barbro Westlund är filosofie doktor i didaktik, lektor i läs- och skrivutveckling vid institutionen för språkdidaktik vid Stockholms universitet och medlem i SLFF. Hon är tidigare lågstadielärare och läromedelsförfattare till flera uppmärksammade böcker som rör aktiv läsförståelseundervisning, bland annat Aktiv läskraft – att undervisa i lässtrategier för förståelse (2015, Natur och Kultur). Barbro engageras ofta som föreläsare i projekt kring läsning såsom Läslyftet och Berättarministeriet, där hon i den senare också varit med i referensgruppen.

16 januari 2017