Läromedelsforskning på medlemsmöte

Den 17 november kom ett 25-tal medlemmar till SLFF:s medlemsmöte i Stockholm för att lyssna till läromedelsforskaren Anna Johnsson Harrie, som bland annat berättade om en granskning av historieböcker hon gjort på uppdrag av Forum för levande historia. En uppskattad föreläsning!

16117_medlemsmöte_Stockholm_foto Frida Engman

 

 

 

 

 

Anna Johnsson Harrie är universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik. Hennes forskningsintressen rör främst läromedelsforskning samt samhällskunskaps- och historiedidaktik.

Annas avhandling handlar om hur staten fram till 1991 granskade och godkände läromedel innan de fick användas i skolornas samhällsundervisning. Hon har också skrivit om sponsrade läromedel i framförallt samhällskunskap. Anna undervisar i samhällsämnenas didaktik på olika lärarprogram och är även koordinator för det ämnesdidaktiska samarbetet mellan samhällsämnena vid Linköpings universitet.

Under mötet presenterade Jenny Lundström, förbundsdirektör och jurist på SLFF, vad som är på gång inom förbundet. Från SLFF:s kansli deltog även medlemsombud Frida Engman.

Föreläsningen har även hållits under SLFF:s medlemsmöte i Linköping den 11 oktober, 2016.

18 november 2016