Lär dig skriva normkreativt!

Vi har alla olika erfarenheter och förväntningar som påverkar vårt författarskap. Genom att synliggöra normer – sådant som vi ofta inte tänker på, kan vi ifrågasätta och skapa ett inkluderande författarskap där fler berättelser och perspektiv får plats. 

Normkreativitet handlar om att bidra till att förändra snäva normer, ge plats åt olikheter och att se alla människors resurser istället för att låta oss hindras av stereotypa föreställningar. Kursen erbjuder kunskap om vad normkritik innebär och hur vi kan göra en normkritisk analys med utgångspunkt från de olika diskrimineringsgrunderna. Syftet är att synliggöra normer som förmedlas och erbjuda konkreta strategier för förändring.

Målet med kursen är att erbjuda dig som författare verktyg för att förmedla en bredare bild av verkligheten, där alla kan känna sig inkluderade. Helt enkelt att skapa social hållbarhet enligt uppdraget i läroplan och skollag.

Kursledare

Karin Salmson har en bakgrund som journalist och är författare till ett trettiotal böcker både för vuxna och barn, bland annat den populära boken Normkreativitet i förskolan – om normkritik och vägar till likabehandling som handlar om vad normkritik betyder, skillnaden mellan normkritik och normkreativitet samt olika diskrimineringsgrunder och vägar till likabehandling.

Karin har skrivit barnböcker för IKEA, böcker som översatts till över 20 språk och utkommit i förstaupplagor om 100 000 exemplar, samt arbetat som redaktör för forskningsrapporter, metodböcker och i tidningssammanhang. Karin är också en van föreläsare och utbildar pedagoger, bibliotekarier, föräldrar och andra som är intresserade av normer, genus och mångfaldsfrågor. Karin är verksamhetsansvarig på Olika förlag och har länge varit en aktiv röst inom arbetet med jämställdhet, jämlikhet och ett inkluderande samhälle.

Läs mer i kursinbjudan till "Normkreativt skrivande", (pdf,öppnas i nytt fönster)

25 september 2017