Kvalitativa läromedel är läsfrämjande

Den 6 april träffade SLFF Läsdelegationen för att lyfta fram den viktiga roll kvalitativa läromedel har när det kommer till läsförståelse.

Läsdelegationen foto SLFF

SLFF mötte Läsdelegationens ordförande Katti Hoflin samt delegationens två sekreterare, Annika Hellewell och Jonas Andersson. 

Läsdelegationen har i uppdrag av regeringen att samordna läsfrämjande insatser i och utanför skolan. Satsningen ska bidra till att ge alla barn och unga mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Under mötet förde SLFF fram den viktiga roll kvalitativa läromedel har när det kommer till läsförståelse. Det är en fråga om såväl likvärdighet som kunskapsresultat! Vi påvisade det stora behovet av en rik tillgång till kvalitativa läromedel i skolan, såväl tryckta som digitala. Det är inte läsfrämjande att elever idag lämnas med kopierade papper och internet istället för åldersadekvata, ämnesspecifika läromedel som är kopplade till kursplanerna.

Från SLFF deltog läromedelsförfattarna Barbro Westlund ( t.v. i bilden), filosofie doktor i didaktik och lektor i läs och skrivutveckling vid Stockholms universitet, och Pär Sahlin (t.h. i bilden), lärare, läromedelsförfattare och skönlitterär författare. Från kansliet deltog förbundsdirektör Jenny Lundström och medlemsombud Frida Engman.

6 april 2017