Författarkonferensen 2016 – en helg om läromedel i en digital värld

SLFF:s författarkonferens ”Läromedel i en digital värld” ägde rum i Stockholm den 12-13 november. Under två dagar samlades ett sjuttiotal läromedelsförfattare för att lyssna till olika perspektiv på vad digitaliseringen innebär för skolan och vilken roll läromedel har i den utvecklingen.

Författarkonferensen 2016 Per Kornhall Foto Frida Engman

Per Kornhall inledde konferensen och föreläste under rubriken ”Skola på vetenskaplig grund”. Därefter tog Camilla Askebäck Diaz vid och berättade hur hon arbetar digitalt under rubriken ”Världen ser inte ut som den gjorde för 20 år sedan. Varför skulle då undervisningen göra det?” Konferensen första dag avslutades med Lena Winqvist och Annika Nilsson som ledde ett diskussionspass med avstamp i frågan ”Finns det plats för boken när skolan digitaliseras?”.

Under konferensens andra dag föreläste Lina Axelsson Kihlblom om att våga leda skolan under rubriken ”Att vända kaos till resultat och tankar om framtidens skola”. Konferensen avslutades med att Martin Widmark berättade om sitt författarskap och sitt engagemang kring läsning under rubriken ”Från världsledande till världsmedioker – om vikten av läsförståelse”. 

Bilderna nedan visar: Camilla Askebäck Diaz, Lena Winqvist och Annika Nilsson, Lina Axelsson Kihlblom och Martin Widmark.

författarkonf-2016_Camilla-Diaz-Askebäck_foto-Frida-Engman_W

Författarkonf-2016_Lena-Winqvist-och-Annika-Nilsson-_foto-Frida-Engman_W

Författarkonf-2016_Lina-Axelsson-Kihlblom_foto-Frida-Engman_W


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författarkonf 2016_Martin Widmark_foto Frida Engman_W

15 november 2016