Medlemstidskrift Manus

SLFF:s medlemstidskrift Manus utkommer med fyra nummer per år (12-16 sidor) med artiklar och information i ämnen aktuella för läromedelsförfattare. Medlemmar erhåller Manus som medlemsförmån. Om du vill prenumerera – pris 200 kr/år – kontakta SLFF:s kansli.

Planerad utgivning 2017: 14 mars, 13 juni, 19 september och 12 december.

Utdrag ur manus nr 4, 2015 (pdf, öpnnas i nytt fönster)
Utdrag ur manus nr 3, 2015 (pdf, öpnnas i nytt fönster)
Utdrag ur manus nr 2, 2015 (pdf, öpnnas i nytt fönster)
Utdrag ur manus nr 1, 2015 (pdf, öpnnas i nytt fönster)

Utdrag ur manus nr 4, 2016 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur manus nr 3, 2016 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur manus nr 2, 2016 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur manus nr 1, 2016 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utdrag ur manus nr 4, 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur manus nr 3, 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur manus nr 2, 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur manus nr 1, 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utdrag ur Manus nr 3, 2014 "Världens viktigaste yrke?" (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur Manus nr 2, 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur Manus nr 1, 2014 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utdrag ur Manus nr 3, 2013 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur Manus nr 2, 2013 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur Manus nr 1, 2013 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utdrag ur Manus nr 4, 2012 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur Manus nr 3, 2012 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur Manus nr 2, 2012 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur Manus nr 1, 2012 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utdrag ur Manus nr 4, 2011 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur Manus nr 3, 2011 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur Manus nr 2, 2011 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur Manus nr 1, 2011 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Utdrag ur Manus nr 4, 2010 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur Manus nr 3, 2010 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur Manus nr 2, 2010 (pdf, öppnas i nytt fönster)
Utdrag ur Manus nr 1, 2010 (pdf, öppnas i nytt fönster)

7 juli 2017