Vinnarna av läromedelsförfattarpriserna Lärkan och Lärkungen

Under applåder och glada tillrop delades 2017 års läromedelsförfattarpris Lärkan och debutantpris Lärkungen ut på Skolforum, den 30 oktober. Prisutdelare var Stockholm Stads skolborgarråd Olle Burell, som med varm hand överlämnade prisdiplom.

Vinnarna av Lärkan och Lärkungen 2017 foto Anita Hyttinen

 

 

 

 

 

 

 

Från vänster i bild: Joel Berglund, Åsa Brorsson, Matts Winblad, prisutdelare Olle Burell skolborgarråd Stockholm Stad, Lars Torsten Eriksson, Karin Persson Gode och Malin Holmberg.

Vinnare

Debutantpriset Lärkungen 2017 tilldelas Joel Berglund

Joel Berglund tilldelas priset för sitt verk "Allt om Adam" avsett för nyanlända ungdomar och unga vuxna som behöver läs- och skrivträning. Joel Berglund är en värdig mottagare av läromedelsförfattarpriset för debutanter, Lärkungen 2017.

Lärkan 2017 i kategori Förskola tilldelas Karin Persson Gode

Karin Persson Gode vill hos barnen skapa lust att experimentera i teknik och naturvetenskap. Hennes läromedel är konkreta och inspirerande verktyg för lärande, med nära koppling till läroplanen. Karin Persson Gode är en värdig mottagare av Lärkan 2017 i kategori Förskola.

Lärkan 2017 i kategori Lågstadium tilldelas Åsa Brorsson

Åsa Brorsson är väl insatt i matematikforskningen både nationellt och internationellt, och har förmågan att skriva så att både lärare och elever tycker om att arbeta med ämnet. Dessutom uppnås goda resultat. Åsa Brorsson är en värdig mottagare av Lärkan 2017 i kategori Lågstadium.

Lärkan 2017 i kategori Mellanstadium tilldelas Malin Holmberg

Malin Holmberg har genom sitt outtröttliga arbete givit elever med dyslexi en möjlighet att lära sig engelska skriftspråket. Hennes läromedel lyfter också fram lärarens roll som förmedlare av kunskap. Malin Holmberg är en värdig mottagare av Lärkan 2017 i kategori Mellanstadium.

Lärkan 2017 i kategori Högstadium tilldelas Matts Winblad

Matts Winblad har under många år varit lärare och framgångsrik författare av läromedel i franska och engelska. Alla serier har ett tydligt pedagogiskt upplägg, inspirerande texter och kreativa övningar som har bidragit till att lyfta kvaliteten i undervisningen. Matts Winblad är en värdig mottagare av Lärkan 2017 i kategori Högstadium.

Lärkan 2017 i kategori Gymnasium tilldelas Tove Phillips

Tove Phillips tilldelas årets pris för sina läromedel som kännetecknas av både pedagogisk intelligens som gedigen ämneskompetens inom psykologi, sociologi och kommunikation. Hennes läromedel är både elev- och lärartillvända. Tove Phillips är en värdig mottagare av Lärkan 2017 i kategori Gymnasium.

Lärkan 2017 i kategori Universitet/Högskola tilldelas Lars Torsten Eriksson

Lars Torsten Eriksson är idégivare och huvudförfattare till läromedel för studenter inom samhällsvetenskap. Han har även dokumenterat sina tankar i läromedel om metoder och kritiskt tänkande. Lars Torsten Eriksson är en värdig mottagare av Lärkan 2017 i kategori Universitet/Högskola.

Här kan du läsa mer om våra läromedelsförfattarpriser

30 oktober 2017