Lärkan och lärkungen 2015

Den 26 oktober delade Sveriges Läromedelsförfattares Förbund ut Årets Läromedelsförfattarpris, Lärkan 2015, samt Läromedelsförfattarpriset för årets debutant, Lärkungen 2015 – med ett totalt prisbelopp på 275 000 kr. Priserna överlämnades av Aida Hadzialic, Gymnasie- och kunskapslyftsminister vid Utbildningsdepartementet.

Pristagare för SLFFs läromedelsförfattarpris Lärkan och debutantpris Lärkungen 2015

 

 

 

 

 

 

Vinnare

Årets debutantpris Lärkungen 2015 tilldelas Erika Tengrud

Motivering Erika Tengruds engagemang för elever inom grundsärskolan åk 7-9 har resulterat i ett antal läroböcker i matematik, Matteresan. Dessa är formgivna för elevernas ålder och på en nivå som motsvarar deras läroplan. Gemensamt för delarna i denna serie är att de bidrar till att eleverna utvecklar intresse och förståelse för matematik och matematiska begrepp. Erika Tengrud är en värdig mottagare av Lärkungepriset 2015.

Årets Lärkanpris 2015 i kategori Förskola/Lågstadium tilldelas Richard Hultén

Motivering Richard Hulténs styrka i författarskapet är vardagsnära, varma texter som berör. Han är en skicklig lärare som lyckas kombinera det vardagliga arbetet i klassrummet med att bryta ner läroplanens kunskapskrav på elevernas nivå i sina läromedel i främst svenska. Detta har lett till att hans läromedel gärna används av såväl lärare som elever. Richard Hultén är en värdig mottagare av Lärkanpriset 2015 i kategori Förskola/Lågstadium.

Årets Lärkanpris 2015 i kategori Mellanstadium tilldelas Ulf Eskilsson

Motivering Ulf Eskilsson har parallellt med sitt arbete som lärare på mellanstadiet i över 20 års tid skrivit läromedel i svenska, matematik och no-ämnen. Elevernas kreativitet utgör en viktig inspirationskälla för utformandet av hans läromedel. I hans senaste läromedel ges goda möjligheter för eleverna att arbeta kreativt med det svenska språket. De utvecklar härigenom såväl sin läsning och läsförståelse som skrivförmåga. Ulf Eskilsson är en värdig mottagare av Lärkanpriset 2015 i kategori Mellanstadium.

Årets Lärkanpris 2015 i kategori Högstadium tilldelas KG Johansson

Motivering Musikern och läromedelsförfattaren KG Johansson utkom med sin första bok 1985, därefter har ytterligare ett sextiotal tillkommit. Hans böcker har gjort stort avtryck i svensk musikpedagogik och används i första hand på högstadiet men även inom gymnasiet, folkhögskolan och musikhögskolan, vilket visar på djupet och bredden i dem. Det finns förmodligen inte någon författare till läromedel i musik som nått en sådan stor mängd läsare. KG Johansson är en värdig mottagare av Lärkanpriset 2015 i kategori Högstadium.

Årets Lärkanpris 2015 i kategori Gymnasium tilldelas Börge Ring

Motivering Börge Ring är en inspirerande läromedelsförfattare som i sina läromedel i religionskunskap och svenska strävar efter att göra kunskapen, via texten, tillgänglig och uppgifterna intressanta och närliggande. Han försöker alltid hitta de infallsvinklar som kan väcka elevernas intresse och motivera dem att gå vidare för att fortsätta växa. Han brinner för alla elever, både de svaga, likväl som de duktiga. Börge Ring är en värdig mottagare av Lärkanpriset 2015 i kategori Gymnasium.

Årets Lärkanpris 2015 i kategori Universitet/Högskola tilldelas Siv Strömquist

Motivering Siv Strömquist har i sin forskning, undervisning och som författare av kurslitteratur ägnat särskilt intresse åt skrivande och språkriktighet. Sedan 1980-talet har hon författat en rad böcker om språkvård och skrivande. Genom sin tydliga struktur och sina konkreta råd har dessa böcker blivit mycket uppskattade av såväl lärare som studenter på landets universitet och högskolor. Siv Strömquist är en värdig mottagare av Lärkanpriset 2015 i kategori Universitet/Högskola.