Lärkan och Lärkungen 2016

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund har den stora glädjen att meddela att vinnarna av Årets läromedelsförfattarpris, Lärkan 2016, och av läromedelsförfattarpriset för årets debutant, Lärkungen 2016, är utsedda.

Lärkanpriset delas ut i fem kategorier, i varje kategori är priset 50 000 kronor. Lärkungepriset är 25 000 kr. Priserna delades ut på Skolforum den 31 oktober. Prisutdelare var Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning.

Vinnarna av SLFFs läromedelsförfattarpris Lärkan och debutantpris Lärkungen foto Anders Odeldahl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årets debutantpris Lärkungen 2016 tilldelas Åsa Edenfeldt.
Lärarutbildningsmaterial och lässtrategier. Förlag: Natur och Kultur.

Åsa Edenfeldt tilldelas priset för sitt verk Läskompetens – lässtrategier för gymnasiets svenskkurser. Genom konkreta och inspirerande klassrumsexempel knyter Åsa samman teori och praktik och visar lärare hur man praktiskt kan arbeta med lässtrategier i svenskundervisningen på gymnasiet. Åsa Edenfeldt är en värdig mottagare av Läromedelsförfattarpris för årets debutant, Lärkungen 2016.

Årets Lärkanpris 2016 i kategori Förskola/Lågstadium tilldelas Helena Bross.
Svenska. Förlag: Sanoma Utbildning.

Helena Bross är en aktiv läromedelsförfattare sedan mer än 25 år. Hon har gett Sveriges lärare och elever tillgång till en skatt av lättlästa texter som skapat både läslust och läsförståelse hos elever. Helena Bross är en värdig mottagare av Lärkanpriset 2016 i kategori Förskola/Lågstadium.

Årets Lärkanpris 2016 i kategori Mellanstadium tilldelas Pär Sahlin.
Svenska. Förlag: Natur och Kultur.

Ordet ─ såväl det talade som skrivna och lästa ─ ska genomsyra all undervisning, anser Pär Sahlin. I denna anda har han skrivit fantastiska läromedel i svenska som ger eleverna maximal trygghet. Det ger även eleverna verktyg som behövs inom såväl svenskan som andra ämnen. Pär Sahlin är en värdig mottagare av Lärkanpriset 2016 i kategori Mellanstadium.

Årets Lärkanpris 2016 i kategori Högstadium tilldelas Anders Henriksson.
Biologi. Förlag: Gleerups.

Anders Henriksson är en aktiv läromedelsförfattare inom naturvetenskap sedan drygt 20 år tillbaka. Hans läromedel i biologi för grundskolans högstadium är oerhört uppskattade av såväl lärare som elever. Han har förmågan att på ett enkelt sätt förklara de olika biologiska sambanden, ofta med egna foton. Anders Henriksson är en värdig mottagare av Lärkanpriset 2016 i kategori Högstadium.

Årets Lärkanpris 2016 i kategori Gymnasium tilldelas Jörgen Gustafsson.
Engelska. Förlag: Sanoma Utbildning.
Högstadiematerial. Förlag: Liber.

Jörgen Gustafsson har under mer än 20 års tid varit verksam som framgångsrik läromedelsförfattare i engelska. Utmärkande för hans läromedel är genomgående hög kvalitet, en klar pedagogisk struktur och ett tydligt fokus på hela den engelskspråkiga världen. Jörgen Gustafsson är en värdig mottagare av Lärkanpriset 2016 i kategori Gymnasium.

Årets Lärkanpris 2016 i kategori Universitet/Högskola tilldelas Jan Skansholm.
Programmeringsteknik. Förlag: Studentlitteratur.

Jan Skansholm har under en följd av år producerat läromedel med ämnesmässig bredd och djup inom programmeringsområdet. Med tydligt språk och god struktur i framställningen har även mer svårtillgängliga områden fått en god pedagogisk utformning till hjälp för studenter och andra läsare. Jan Skansholm är en värdig mottagare av Lärkanpriset 2016 i kategori Universitet/Högskola.

17 januari 2017