Lärkan 2012

SLFF har den stora glädjen att meddela att vinnarna till Årets Läromedelsförfattarpris LÄRKAN 2012 är utsedda.

Årets Läromedelsförfattarpristagare 2012 under prisutdelning på Skolforum den 29 oktober 2012

I kategori Förskola/Lågstadium/Mellanstadium

har Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck fått pris för sin läromedelsserie Matte Eldorado utgivet på Natur & Kultur.
Motiveringen lyder: ”Detta läromedel präglas av en ovanlig pedagogisk bredd. Det utnyttjar nyfikenhet, bildseende, konkret och praktiskt tänkande, allt detta väl kombinerat samt anpassat till elevernas ålder och förkunskaper, kreativitet och fantasi. Det tränar observationsförmågan, som är så viktig för problemlösningen. Aktiviteter och uppgifter utvecklar de förmågor och matematiska kunskaper med förståelse som betonas i Lgr 11. Detta är ett komplett läromedel i matematik och det på alla nivåer. Det skapar glädje och får andra böcker i samma kategori att te sig bleka!”

Hedersomnämnande i denna kategori går

till Hans Persson för hans läromedel Boken om fysik och kemi utgivet på Liber AB.
Motiveringen lyder: ”Denna lilla röda pärla är en underbar faktabok, som rymmer både god textkvalité och ett mycket tilltalande bildspråk. Den ger eleverna ett lustfyllt möte med de här ämnena. Boken är både pedagogiskt genial och balanserad genom den begreppsstegring som går som en röd tråd genom boken. Barnen älskar den och de frågar ibland om de får ha den som bänkbok eller till och med ta hem den. Ett konkret exempel på bokens aktualitet ligger i hur den uppenbarligen påverkat det centrala innehållet i Lgr 11 för No-ämnena.”

I kategori Högstadium/Gymnasium

har Zandra Wikner-Strid, Anders Odeldahl och Angela Vitt fått pris för sin läromedelsserie Der Sprung utgiven på Liber AB.
Motiveringen lyder: ”Der Sprung är ett läromedel som kan tillgodose alla elever i tyskgrupperna. Ett läromedel med en lagom anpassad svårighetsgrad och med stora möjligheter till individualisering. Det är ett lekfyllt läromedel i tyska som lockar till nyfikenhet och intresse hos eleverna för det tyska språket. En av de största utmaningarna på 6-9-nivå är att upprätthålla intresset hos hela elevgruppen, och genom sin lekfullhet bidrar det här läromedlet till detta på ett tydligare sätt än andra läromedel i tyska för denna nivå.”

har Sture Långström, Weronica Ader, Ingvar Ededal och Susanna Hedenborg fått pris för sina läromedel Historia 1, Då, nu och sedan och Historia 1b, Den lilla människan och de stora sammanhangen utgivna på Studentlitteratur AB.
Motiveringen lyder: ”Detta är ett läromedel som är anpassat till de nya kursplanerna. Bra med tydliga mål för varje kapitel. Fin liten del med bildanalys samt bra arbetsuppgifter och källtips. Bra webbdel som innehåller mycket matnyttigt. Språket i texterna är väl balanserat och anpassat till målgruppen. Läromedlet har ett personligt tilltal och en fin ton.”

Hedersomnämnanden i denna kategori går

till Mona Gidhagen och Svante Åberg för deras läromedel Kemi Direkt, utgiven på Sanoma Utbildning.
Motiveringen lyder: ”Kemi Direkt är väl anpassad till Lgr 11. Innehållet är uppdaterat och tar upp aktuella frågeställningar. Särskild vikt har lagts på läsbarheten.

Kemi Direkt har:
- berättande text som passar alla,
- en sidlayout som stödjer läsandet av texten,
- foton och illustrationer som förtydligar textens kunskapsbeskrivningar och kontrollfrågor i kapitelavsnitten,
- en sammanfattning efter varje kapitel,
- uppslaget som möter kursplanens tre förmågor med frågor och uppgifter och enkla laborationer,
- plussidor med bredd och djup,
- facit med utförliga svar på kunskapsfrågorna.”

till Ralf Marek för hans läromedel Privatjuridik, utgiven på Sanoma Utbildning.
Motiveringen lyder: ”Överskådlig struktur. Ett berättande språk som är lättbegripligt för eleverna men ändå inte väjer för att ta upp vanliga juridiska begrepp. Författaren har försökt att få ett ”abstrakt” ämne att uppfattas som mer ”konkret”. Ämnet lämpar sig väl att arbeta med på internet. Mycket lärarvänlig handledning!”

Prisutdelning

Prisutdelning skedde på Skolforum, Stockholmsmässan, måndagen den 29 oktober av Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. Som pris fick varje författarteam 50 000 kronor samt varje författare ett personligt diplom. SLFF gratulerar vinnarna till LÄRKAN!

Vi tackar även Kurt Olsson och Gun Frostling som kom med namnförslaget till SLFF:s läromedelsförfattarpris.

28 oktober 2016