Krönika: Vem har rätt till lärarens egna textmaterial?

Det är alltid upphovsmannen, d.v.s. läraren, som äger och bestämmer över sitt upphovsrättsligt skyddade verk. Texter, skisser, och liknande får upphovsrättsligt skydd under förutsättning att kravet på verkshöjd är uppfyllt. Verket ska vara ett resultat av en personlig och skapande insats och ha en viss grad av originalitet. En lärares egna skapade textmaterial får därmed ett upphovsrättsligt skydd.

Lärarundantaget

De frågor som uppstår är när en lärare skapat ett textmaterial och lärosätet vill att läraren ska lägga ut materialet på skolans webbplats eller trycka upp det för att sprida det på skolan. När de här situationerna uppstår finns en mycket viktig sedvänja som är bra att känna till, nämligen ”Lärarundantaget”. Den innebär att läraren alltid har upphovsrätt till det material som hon eller han har skrivit. Det betyder att ingen annan än läraren/upphovsmannen kan bestämma om, hur och var materialet ska publiceras. Dock går det naturligtvis bra att komma överens i avtal med lärosätet om att få använda en lärares material i skolan. Läraren erhåller i så fall separat ersättning för detta.

Policies och riktlinjer ..."Tumregeln"

Ibland hänvisar lärosätet till egna riktlinjer och policydokument kring upphovsrätt som tagits fram av arbetsgivaren d.v.s. lärosätet. Men dessa är formulerade på ett sådant sätt att lärosätet gärna drar riktlinjerna till mer än vad de har rätt till.

Inte sällan hänvisas till den så kallade ”Tumregeln”, som förvisso handlar om vad arbetsgivaren har rätt till inom sin normala verksamhet, men skolans, högskolans eller universitetets normala verksamhet är inte att förvalta upphovsrättigheter. Den normala verksamheten är naturligtvis att ha anställd undervisande personal.

I vissa fall har vi tagit del av riktlinjer där lärosätet formulerat ”en rätt att använda undervisningsmaterial för undervisningsändamål och att genomföra ändringar och uppdateringar av materialet”. Detta är otvetydigt något som går utöver upphovsmannens rättigheter och här kan lärosätet ställas till svars för upphovsrättsintrång. Rätt att använda och att göra ändringar och uppdateringar i ett upphovsrättsligt skyddat verk kräver upphovsmannens tillstånd.

Jenny Lundström, Förbundsdirektör SLFF

18 september 2013