Krönika: Almedalen 2011 i backspegeln – eller ska vi se framåt!

Från arrangör till deltagande observatör

SLFF har under några år deltagit i Almedalen som drivande medarrangör av egna seminarier, tillsammans med andra upphovsrättsorganisationer. Det innebar mycket jobb med förberedelser under hela våren innan, med en kort men intensiv insats på plats. I år arrangerade vi inget eget – men ägnade fem dagar åt att besöka en rad olika seminarier, debatter och föreläsningar. Det var betydligt lindrigare innan, men själva veckan innebar en desto intensivare arbetsinsats.

En annan skillnad, som betonades redan i SLFF:s verksamhetsplan från årsmötet i våras, var att vi ägnade skola och pedagogik betydligt större intresse. Inom det området togs också många givande kontakter – det är ju det som Almedalen sägs vara bra för – som vi ska arbeta vidare med under hösten. En reflektion är också att Almedalen besöks i allt mindre utsträckning av ”vanligt folk” (annat än partiledarkvällarna), utan har allt mer blivit just en mingelplats för opinionsbildare – politiker, journalister, PR-folk, näringsliv, intresseorganisationer.

Ytliga politiker och djupa experter

En intressant skillnad märks mellan politiker/beslutsfattare och experter av olika slag, när de ställs mot varandra i diskussioner och frågestunder. Lite tillspetsat: Experter kan definitionsmässigt väldig mycket om ett begränsat område. Politiker har åsikter inom många olika områden, men kan rätt lite om varje sakfråga. Det var lite beklämmande att konstatera att många skolpolitiker var väldigt dåligt pålästa så fort man trängde in bakom de vanligaste slagorden. Det gäller beklagligtvis många av våra frågor: upphovsrätten i skolan, lärarutbildningen, inte minst de rent pedagogiska frågorna. Och ordet ”didaktik” finns inte på kartan!

… och bägge är skrala pedagoger

Om flera av de IT-frälsta föreläsarna och debattörerna, från IT-minister till IT-säljare kunde man säga att trots högklassiga (och dyra) apparater och teknik på podiet, låg föredragningarna ofta informationstekniskt (innehållsligt, pedagogiskt) alldeles under isen. Väsentligheter doldes av tråkig innantilläsning, nyckelresultat drunknade bland förbiflimrande staplar och diagram. Detsamma kan tyvärr sägas om dagens svenska skola, ifall skolpolitiker fortsätter att fokusera på apparater och teknik, men glömmer innehållet och pedagogiken. Eller som Anna-Karin Hatt själv uttryckte det: Sverige och skolan ligger i topp när det gäller bredband, men brister när det gäller att använda tekniken. Men då menar hon förmodligen fortfarande bara att använda apparater.

Framtiden börjar idag

Visst ser SLFF också framtidens möjligheter i digitala tillämpningar av läromedel. Vi har bl. a. tillsatt en arbetsgrupp i höst, som jobbar med det. Men ”framåt” handlar inte bara om teknik. Mediet är inte budskapet – utan en budbärare, ett medel. Budskapet är budskapet, information som hos mottagaren leder till kunskaper. Som författare ser vi orden, innehållet och den pedagogiskt-didaktiska framställningen som det väsentliga!

13 sept 2011

Jöran Enqvist ordförande