Beställ SLFF:s jubileumsbok

SLFFs jubileumsbok "De första 50 åren"SLFFs jubileumsbok "De första 50 åren"

"De första 50 åren" är titeln på SLFF:s jubileumsbok som beskriver de första 50 åren av Sveriges läromedelsförfattares Förbund, SLFF. Boken ger i kronologiska kapitel förbundets historia men innehåller också tematiska överblickar över områden som har varit och är väsentliga för läromedelsförfattarna, särskilt då upphovsrätten. Boken utgavs i samband med förbundets 50-årsjubileum, hösten 2010.

Författare: Hans Almgren (huvudredaktör), Jöran Enqvist och Jenny Lundström samt Ulf Bernitz, Ingela Dellby, Lennart Junermark, Mia Lind, Sture Långström, Lena Odeldahl och Monica Reichenberg.

ISBN: 978-91-633-6958-2

Beställning

Icke medlem i SLFF: 212 kr (inkl. moms)
Medlem i SLFF:  159 kr (inkl. moms)

Kontakta kansliet för beställning, 08-440 84 80, adm@slff.se

9 december 2016