Historik

Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) bildades 1959 och konstituerades den 9 januari 1960 av några lärare på Östra Reals gymnasium i Stockholm. Idag är SLFF huvudorganisation för Sveriges läromedelsförfattare och har cirka 1 600 medlemmar. Förbundet leds av en styrelse på åtta personer. SLFF:s kansli finns i Stockholm.

7 juli 2017