Forskningsråd

SLFF:s forskningsråd har till uppgift att dela ut forskningsbidrag med det övergripande syftet att uppmuntra forskning med inriktning mot läromedel i olika former. Rådet beviljar medel för forskningsuppgifter med läromedelsinriktning, vilka inte finansieras på annat sätt. Bild: Forskningrådet som består av Klas-Göran Karlsson, Monica Reichenberg och Per Björgell.

SLFFs forskningsråd

 

 

 

 

 

 

Kriterier

Här kan du läsa om vilka kriterier som gäller för att kunna ansöka om SLFF:s forskningsbidrag.

Tidigare beviljade forskningsbidrag (urval)

Magnus Ögren (artikel publicerad i Manus 2, 2012)

9 december 2016