Forskningsråd

SLFF:s forskningsråd har till uppgift att dela ut forskningsbidrag med det övergripande syftet att uppmuntra forskning med inriktning mot läromedel i olika former. Rådet beviljar medel för forskningsuppgifter med läromedelsinriktning, vilka inte finansieras på annat sätt. Forskningrådet som består av Klas-Göran Karlsson och Monica Reichenberg.

Kriterier

SLFF forskningsråd las-Göran Karlsson och Monica Reichenberg_foto Anita Hyttinen

Här kan du läsa om vilka kriterier som gäller för att kunna ansöka om SLFF:s forskningsbidrag.

 

Tidigare beviljade forskningsbidrag (urval)

2016

  • Anna Johnsson Harrie för projekt "SO-läromedel i digitalbrytningstid"
  • Karin Landtblom för projektet "Hur definieras, beskrivs och används lägesmått i läromedel i matematik?"
  • Tor Nilsson för projektet "Hur bidrar lärarhandledningar till gymnasieskolans kurser Kemi 1 och 2 till lärarens lärande om undervisning av ämnesområdet termodynamik?"
7 juli 2017