Rådgivning

Viss fri medlemsrådgivning i författarrelaterade frågor

Som medlem i SLFF erbjuds du viss fri juridisk, ekonomisk, avtals- och förhandlingsrådgivning.

SLFF:s förbundsordförande, förbundsdirektör/jurist och ekonomiansvarig är våra ombud som sköter rådgivningen. De vanligaste frågorna rör avtal, ersättningar och förhandlingsråd i olika sammanhang. Förbundet tar löpande fram rekommendationer, förhandlingsråd, avtalsformulär och avtalsvillkor för att bistå medlemmarna.

Förhandlingsråd i avtalssituationer, avtalsmallar samt rekommendationer kan rekvireras från kansliet eller hämtas på SLFF:s medlemssidor här på webbplatsen, www.slff.se/medlemsingang (inloggning krävs).

Utöver detta finns också ekonomi- och skattetips för författare, samt att vi har bokförings- skatte- och deklarationskurser för författare.

Medlem - vi hjälper dig

  • Vi går igenom avtal och ger råd innan undertecknande
  • Vi ger råd inför förhandlingar
  • Vi svarar på frågor som gäller författarskapet
  • Vi erbjuder Mentorskap/Författarstöd

Du når oss på Rådgivningen: radgivning@slff.se. (svarstid för ärenden är inom en vecka)

Tilläggstjänster mot timtaxa

  • Rådgivning i avtals-, ekonomiska och upphovsrättsliga tolknings- och tvistefrågor
  • Rådgivning i andra fackliga yrkesfrågor, exempelvis lärares och universitetslärares upphovsrätt
  • Upprättande av avtal
  • Enskilda förhandlingar

Icke medlem och har ett avtal på gång?

  • Vi bistår med att granska avtalet och kommer med synpunkter
7 juli 2017