Lokala och regionala arrangemang 2016

17 november, Stockholm

Välkommen till Medlemsmöte!
Under kvällen får vi möjlighet att lyssna på en intressant presentation om läromedelsforskning, av Anna Johnsson Harrie, samt diskutera frågor kring bland annat utgivningen och författarskapet.

Anna Johnsson Harrie är universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik. Hennes forskningsintressen rör främst läromedelsforskning samt samhällskunskaps- och historiedidaktik.

Jenny Lundström är förbundsdirektör och jurist på SLFF. Hon presenterar vad som är på gång inom förbundet och leder mötet. Från SLFF:s kansli deltar medlemsombud Frida Engman.

Läs mer i inbjudan till Medlemsmöte, Stockholm 161117 (pdf, öppnas i nytt fönster)

11 oktober, Linköping

Välkommen till Medlemsmöte!
Under kvällen får vi möjlighet att lyssna på en intressant presentation om läromedelsforskning, av Anna Johnsson Harrie, samt diskutera frågor kring bland annat utgivningen och författarskapet.

Anna Johnsson Harrie är universitetslektor i pedagogiskt arbete med inriktning mot samhällsämnenas didaktik. Hennes forskningsintressen rör främst läromedelsforskning samt samhällskunskaps- och historiedidaktik.

Deltar gör också Carina Brage, SLFF:s kontaktperson i Linköping, samt Jenny Lundström förbundsdirektör och jurist på SLFF. Jenny presenterar vad som är på gång inom förbundet och leder mötet.

Läs mer i inbjudan till Medlemsmöte, Linköping 161011 (pdf, öppnas i nytt fönster)

10 oktober, Malmö

Välkommen till Medlemsmöte!
Under kvällen får vi möjlighet att diskutera frågor kring bland annat utgivningen, författarskapet och vägen in i det digitala. Mötesledare Lena Winqvist och Annika Nilsson är båda förstelärare i svenska på gymnasiet, läromedelsförfattare på NA-förlag och medlemmar i SLFF.

Från SLFF deltar Leif Jarlén som skriver läromedel i samhällskunskap samt fackböcker om gymnasieskolans reformer, lärarrollen, social kompetens, mentorskap och personlig effektivitet. Leif har en bakgrund som gymnasielärare, skolledare och utvecklings- och förvaltningschef. Idag har han uppdrag att kvalitetsgranska skolor samt att vara mentor åt nya rektorer. Leif är vidare vice ordförande i SLFF:s förbundsstyrelse.

Läs mer i inbjudan till Medlemsmöte, Malmö 101010 (pdf, öppnas i nytt fönster)

22 september, Göteborg

Välkommen till medlemsmöte!
Under kvällen får vi möjlighet att diskutera frågor kring bland annat utgivningen, författarskapet och vägen in i det digitala. Mötesledare: Pia Cederholm, gymnasielärare, journalist, läromedelsförfattare och ledamot i SLFF:s förbundsstyrelse. SLFF:s kontaktperson i Göteborg: Mona Gidhagen, läromedelsförfattare.

Läs mer i inbjudan till Medlemsmöte, Göteborg 160922 (pdf, öppnas i nytt fönster).

3 maj, Stockholm

I ett nytt medielandskap – en kväll om digitaliseringens potential.
En föreläsning med Cecilia Johansson som är legitimerad 7–9-lärare i svenska, historia och geografi och forskarutbildad i historia. 2015 utsågs hon till vinnare av lärarpriset Guldäpplet för sitt engagerande och forskningsbaserade arbete med att utveckla de pedagogiska möjligheterna i mötet mellan sociala medier och historieundervisningen. Cecilias målsättning är att skapa en modern och inspirerande lärandemiljö och samtidigt bryta den nedåtgående trenden med sämre läsförståelse.

Läs mer i inbjudan till I ett nytt medielandskap – en kväll om digitaliseringens potential (pdf, öppnas i nytt fönster).

7 april, Umeå

Läsandet i en digital värld - förmågor och färdigheter

Läsning på skärm blir en allt större och viktigare del av det dagliga läsandet där kombinationen av text, bild, ljud och länkar gör att delvis andra krav ställs på läsaren än när det gäller traditionellt tryckta texter. Vad innebär det för kraven på läsförståelse? Är traditionella läsfärdigheter och -förmågor tillräckliga, eller behöver vi utveckla nya för att verkligen dra nytta av de nya medier som växer fram på nätet? Välkommen till en spännande kväll om läsning med Maria Rasmusson som föreläsare. 

Maria är doktor i pedagogik vid Mittuniversitetet och en mycket uppskattad föreläsare. I avhandlingen Det digitala läsandet: Begrepp, processer och resultat (2014) undersöker hon hur läsförståelse av digitala texter skiljer sig från läsförståelse av tryckta texter.

Läs mer i inbjudan till Läsandet i en digital värld - förmågor och färdigheter (pdf, öppnas i nytt fönster)

6 april, Stockholm

När det ofattbara händer - Om att möta människor i kris och om vilka vi människor är, innerst inne
Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. I klassrum runt om i Sverige finns elever som upplevt krig och som tvingats lämna sina hem. Välkommen till en kväll som handlar om människors motståndskraft, hur vi fungerar när någonting svårt drabbar oss, och vikten av att se individen.

En föreläsning med Sara Johansson, fil mag. psykologi med vidareutbildning i psykotraumatologi.

Läs mer i inbjudan till När det ofattbara händer (pdf, öppnas i nytt fönster)

31 mars, Malmö

Bland böcker och datorer - om läsfrämjande undervisning, bloggande och IKT.

Jenny Edvardsson är förstelärare i svenska/språkutveckling/IKT på Wendesgymnasiet i Kristianstad och undervisar i svenska och historia. Jenny låter mer och mer av sin undervisning innehålla digital teknik och har även genom sin bakgrund som skolledare arbetat med ny teknik i undervisningen. Idag driver hon två bloggar, en för att reflektera över sin undervisning, och en där hon tillsammans med sina elever samlar uppgifter, reflektioner och material.

Jenny är en flitigt anlitad föreläsare och uppskattas för sitt inspirerande sätt att föreläsa. Hon har prisats för sin undervisning, dels genom att nomineras till Guldäpplet, dels genom att motta Amy-priset för sin ”stark(a) vilja att få alla elever att lyckas. Hon utgår från ungdomarnas perspektiv och tänker brett kring lärande”. Varmt välkommen till en inspirerande kväll om skolans digitalisering!

Läs mer i inbjudan till Bland böcker och datorer (pdf, öppnas i nytt fönster)

14 mars, Göteborg

Digitala läromedel - potentiellt stora pedagogiska vinster men mycket undermåligt på marknaden idag

Tillgången till och användningen av IT i skolan är som störst i Sverige. Digitala läromedel är intressanta därför att de kan göra saker som andra läromedel – böcker, laborationer, föreläsningar, grupparbeten – inte kan. Men dagens digitala läromedel är onödigt bundna till det tryckta bokformatet och ger oftast enbart korrektiv feedback, d.v.s. anger om något är rätt eller fel. Lärarens börda har inte lättats och beroendet av andra undervisningsformer och traditionella läromedel förblir minst lika stort.

SLFF välkomnar dig till en kväll som handlar om den senaste forskningen kring digitala läromedel. Föreläsare är Björn Sjödén, forskare i kognitionsvetenskap och doktor vid Lunds universitet.

Läs mer i inbjudan till Digitala läromedel (pdf, öppnas i nytt fönster)

7 mars, Stockholm

Kvinnor som skrev historia
Historien är fylld av kvinnor som kämpat för att bryta normer, ta plats och stå upp för människors lika värde. SLFF hälsar dig välkommen till en inspirerande kväll där författarna till Svenska Hem – den sanna historien om Fröken Frimans krig, Monika Björk och Eva Kaijser, berättar den rafflande historien om verklighetens kvinnor bakom Svenska Hem och deras kamp för rätten att ta plats i samhället som fria medborgare.

Läs mer i inbjudan till Kvinnor som skrev historia (pdf, öppnas i nytt fönster)

1 mars, Malmö

När det ofattbara händer - Om att möta människor i kris och om vilka vi människor är, innerst inne
Inte sedan andra världskriget har så många människor varit på flykt i världen. I klassrum runt om i Sverige finns elever som upplevt krig och som tvingats lämna sina hem. Välkommen till en kväll som handlar om människors motståndskraft, hur vi fungerar när någonting svårt drabbar oss, och vikten av att se individen.

En föreläsning med Sara Johansson, fil mag. psykologi med vidareutbildning i psykotraumatologi.

Läs mer i inbjudan till När det ofattbara händer (pdf, öppnas i nytt fönster)

26 januari, Stockhom 

Att läsa och förstå - om läsandets möjligheter
Frågan om läsning är central i svensk skola, inte minst efter att internationella jämförelser visat att skolelever i Sverige succesivt fått försämrade resultat i läsförståelse och att likvärdigheten har försämrats. Boken har sedan länge fått konkurrens av nätet och sociala medier, och vi vet att det påverkar vår läsning. Oavsett om vi läser på tryckt papper eller på skärm behöver även framtidens medborgare förstå vad de läser. Välkommen till en kväll där Sveriges läsambassadör Anne-Marie Körling talar om läslust, läsförståelse och läsandets möjligheter. 

En föreläsning med Anne-Marie Körling.

Läs mer i inbjudan till Att läsa och förstå - om läsandets möjligheter (pdf, öppnas i nytt fönster)

14 januari, Lund

Digitala läromedel - potentiellt stora pedagogiska vinster men mycket undermåligt på marknaden idag

Tillgången till och användningen av IT i skolan är som störst i Sverige. Digitala läromedel är intressanta därför att de kan göra saker som andra läromedel – böcker, laborationer, föreläsningar, grupparbeten – inte kan. Men dagens digitala läromedel är onödigt bundna till det tryckta bokformatet och ger oftast enbart korrektiv feedback, d.v.s. anger om något är rätt eller fel. Lärarens börda har inte lättats och beroendet av andra undervisningsformer och traditionella läromedel förblir minst lika stort.

En föreläsning med Björn Sjödén, forskare i kognitionsvetenskap och doktor vid Lunds universitet.

Läs mer i inbjudan till Digitala läromedel (pdf, öppnas i nytt fönster)